เนื้อเพลง look only at me – G-dragon

เพลง : look only at me

ศิลปิน : G-dragon

เนื้อเพลง :

i’m not trying to make sense here

i’m just trying to make things right

now i’m asking now tell me

please be listen

ah ah ah i’m sorry girl

ทา ทา ทา ทา แน ยก ชิม มิน กอล

ah ah ah i’m sorry girl

นา มาน พา รา บวา part2

นัม จัน ทา ตก กัด ทัน คือ มาล นาน ทาล รา มิด ดอ จวอ girl

ยอ จี กอด นี กา มาน นอด ดอน คือ รอน ซา รัม ดึล กวา นึน ทึล ลิน กอล

นอ ฮา นา มาน พา รา โบ เกด ทัน มาล เน จิน ชิม มิน กอล

นี กา เน เก จุน ซา รัง อาพ เพ แพ ชิน นึน ออบ ซึล กอล

ซล จิก คี มาล เฮ คา กึม มึน อึน ดึล ริล แด โด อิด ซอ

ฮา จี มาน คอก จอง ฮา จิน มา คือ อี ซัง งึน อา นิน กอล

คิน ชี กัน มัน นัม เม ฮก กึน ซา โซ ฮัน ทา ทุม เม โต นึน

เซ โร อุน ซอล เร อิม เอม จัม กัน กุง กุม แฮด ซึล ปุน นิน กอล

นี กา ยอพ เพ อิด ซอ เว รบ จี อาน นา แฮง บก เค ฮา ดา กา

โต ออ นือ เซ พู ดัม ซึ รอ วอ จี โก แต รน เย จอน นี นัด ดา แซง กัก เค

เน เกน มี อัน ฮา นี มาน

เน กา พา รัม พยอ โด นอ นึน จอล แด พี จี มา baby

เน กา นอ รึล อิด จอ โด นอน นา รึล อิด จี มา lady

คา กึม เน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชี เน กา ทา รึน ออ ตอน ยอ จา วา จัม ชี อิบ บึล มาด ชวอ โด

นอน นา มาน พา รา บวา

(ชา กี ยา มี อัน ฮัน เด)

โอ นึล นอ วา เอ ยัก ซก กึล มี รวอ ฮัน ดู บอน ฮา ดา โบ นี

พอล ซอ พอ รึด ชอ รอม ซุ ชิบ บอน (เน อิล รึน กก โบ จา)

ทา อึม เมน อัน คือ เร ยา จี อี เจ บู ทอน จิล แฮ ยา จี ฮา มยอน ซอ

มา จี มัก คอ จิ มาล ชยอ ฮา จี มาน ออ จอล ซู ออบ นึน เด

นอล จา กู โซก กี เก ดเว นา ปึน กอน อา นึน เด เม บอน มัม จล ลี เก ดเว

no girl girl girl

โม ดึน เก เน จาล มด ทึล ลอ จิน ยัก ซก เก พัน บก

(นอ มาน นึล มด รัด ซือ มยอน แฮ)

ฮน จา อิด นึน เก ชิล ลอ อา ชวี อุล แต นอล ชาด จา มี อัน เน ฮา ดา กา

โด ออ นือ เซ คือ รอล ซู โด อิด ตา โก นอน คือ แร โด ดเวน ดา โก วี โร แฮ

มด นาด จี มาน

เน กา พา รัม พยอ โด นอ นึน จอล แด พี จี มา baby

เน กา นอ รึล อิด จอ โด นอน นา รึล อิด จี มา lady

คา กึม เน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชี เน กา ทา รึน ออ ตอน ยอ จา วา จัม ชี อิบ บึล มาด ชวอ โด

นอน นา มาน พา รา บวา

เน กา อี คี จอก อี รัน กอล นาน นอ มู จาล อา รา

(ซา ชิล จัล มล รา)

นอน เม อิล คือ จา รี คือ คด เซ ซอ นาล คี ดา รี มยอน ดเว คือ ปุน อี ยา baby

นอ มาน นึน ออน เจ นา นา ฮา นา ปุน นี กี รึล พา เร

อี เก แน พา แรม อิน กอล นัม จา เอ มา อึม อิน กอล

คือ แด ยอ นาล ยก คา จี มา no no

เน กา พา รัม พยอ โด นอ นึน จอล แด พี จี มา baby

เน กา นอ รึล อิด จอ โด นอน นา รึล อิด จี มา lady

คา กึม เน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชี เน กา ทา รึน ออ ตอน ยอ จา วา จัม ชี อิบ บึล มาด ชวอ โด

นอน นา มาน พา รา บวา

i’m not trying to make sense here

i’m just trying to make things right

now i’m asking now tell me please be listen

Ah ah ah ah I’m sorry girl

ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด คือ ความโลภของฉัน

ah ah ah i’m sorry girl

Look at only me part2

เชื่อฉันสิว่าผู้ชายทุกคนบนโลกหน่ะเหมือนกันแต่ฉันแตกต่าง girl

ฉันแตกต่างจากผู้ชายพวกนั้นที่เธอเคยพบเจอ

บอกได้เลยว่าความสนใจของฉันคือมองเพียงเธอเท่านั้น

จะไม่มีวันหักหลังความรักที่เธอมอบให้

จริงๆ แล้ว บางทีฉันก็โลเล

แต่ไม่ต้องกังวล มันจะไม่เกินเลยมากกว่านั้น

เพราะฉันไม่ได้พบเจอกับเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมานาน หรือ..

เพียงแค่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องตื่นเต้นใหม่ๆ ชั่วครู่แค่นั้น

เวลาเธออยู่ข้างฉัน ฉันรู้สึกมีความสุขและไม่โดดเดี่ยว

แต่ฉันกลับรู้สึกไม่ตื่นตระหนกและคิดว่าอตีตบางทีก็ดีกว่าที่เป็นอยู่

ถึงอย่างนั้นฉันก็ขอโทษ

ฉันสามารถหลอกเธอได้แต่เธอห้ามหลอกฉัน baby

ฉันสามารถลืมเธอได้แต่เธอห้ามลืมฉัน lady

บางครั้งที่ฉันขาดการติดต่อและกำลังดื่มเหล้าอยู่

ไม่ว่าฉันจะจูบกับผู้หญิงคนอื่น

เธอมองได้แค่ฉันคนเดียว

(ที่รัก ฉันขอโทษ แต่..)

วันนี้ที่ฉันไปตามนัดของเธอสาย ครั้งที่หนึ่ง ครึ้งที่สอง

จนจะกลายเป็นหลายครั้ง เหมือนเป็นกิจวัตร (พรุ่งนี้ค่อยเจอกันแน่นอน)

ต่อไปจะไม่เป็นแบบนี้ ตั้งแต่วันนี้ฉันจะทำให้ดี

แม้ว่านี่จะเป็นคำโกหกครั้งสุดท้าย แต่ฉันก็ไม่สามารถแก้ไข

ฉันรู้ว่าทำกับเธอไม่ดี แต่หัวใจของฉันก็รู้สึกเป็นกังวล

no girl girl girl

ทุกสิ่งทุกอย่างคือความผิดของฉัน ผิดสัญญาซ้ำๆ

(คงมีเพียงเธอที่ไม่รู้)

oh~ ขอโทษที่ฉันตามหาเธอเพราะเกลียดเวลาที่จะต้องอยู่ตัวคนเดียว

ถึงอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอได้แต่ปลอบฉันบอกว่าไม่เป็นไร

ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนโง่ก็ตาม

ฉันสามารถหลอกเธอได้แต่เธอห้ามหลอกฉัน baby

ฉันสามารถลืมเธอได้แต่เธอห้ามลืมฉัน lady

บางครั้งที่ฉันขาดการติดต่อและกำลังดื่มเหล้าอยู่

ไม่ว่าฉันจะจูบกับผู้หญิงคนอื่น

เธอมองได้แค่ฉันคนเดียว

ฉันรู้ดีว่าฉันเอาแต่คิดถึงแต่ตัวเอง

(แท้จริงฉันไม่รู้)

มีเพียงเธอที่เฝ้ารอคอยฉันทุกวันๆ ณ ที่แห่งนั้น baby

ฉันหวังว่าเธอจะมีเพียงแค่ฉันคนเดียวตลอดเวลา

นั่นคือคำอธิษฐาน ด้วยหัวใจของผู้ชาย

เธออย่าได้ต่อว่าฉันเลย no no

ฉันสามารถหลอกเธอได้แต่เธอห้ามหลอกฉัน baby

ฉันสามารถลืมเธอได้แต่เธอห้ามลืมฉัน lady

บางครั้งที่ฉันขาดการติดต่อและกำลังดื่มเหล้าอยู่

ไม่ว่าฉันจะจูบกับผู้หญิงคนอื่น

เธอมองได้แค่ฉันคนเดียว

Be the first to like.
loading...