เนื้อเพลง น่าเพลินใจ – สุนทราภรณ์

เพลง : น่าเพลินใจ

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง : เอิบ ประไพเพลงผสม – ‘ธาตรี’

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน

เพลินน่าเพลินใจ เหลียวมองทางไหน ชื่นใจสุขสำราญ

เพลินราตรีกาล แสงจันทร์อ่อนหวานซึ้งซาบซ่านวิญญา

เพลินพิศจันทรา จันทร์เพ็ญเด่นฟ้าช่างเย็นตาน้อมพาชื่นบาน

เพลินดังกังวาน เสียงประสานหริ่งเรไร

เพลินยิ่งเพลินฟัง ไพเราะเพราะดังบรรเลงเพลงสวรรค์

เพลินเพลงรำพัน เสียงหริ่งหรีดนั้นเหมือนมันพลอดคู่ใจ

เพลินเคลิ้มฤทัย เพลินเพลิดอยู่ในห้วงอารมณ์ของความฝันชื่น

เพลินมนต์กลางคืน แสนสำเริงรื่นอารมณ์

(ดนตรี)

เพลินด้วยราตรี ฟ้างามยามนี้ช่างเป็นที่ชื่นบาน

เพลินในดวงมาน พร้อมเพลินสถานแสนเย็นซ่านสายลม

เพลินพิศเพลินชม มาลีชื่นฉมเมื่อดอมดมภิรมย์ซึ้งทรวง

เพลินดาวลอยดวง เห็นแวบเดียวก็ร่วงลงมา

เพลินยิ่งเพลินมอง แสงจันทร์ลำยองผ่องนวลทั่วนภา

เพลินมองเมฆา คล้อยลอยฟ่องฟ้าแล้วทำท่าบังจันทร์

เพลินเคลิ้มรำพัน แม้นมีคู่ขวัญท่องราตรีนี้คงสมค่า

เพลินในวิญญา เพลินหนอราตรีน่าเพลินใจ

.

Be the first to like.
loading...