เนื้อเพลง You Only Love – tvxq

เพลง : You Only Love

ศิลปิน : tvxq

เนื้อเพลง :

You Only Love – 동방신기 (DBSK) Albumn : 3집 O-正.反.合.

[시아] You only love

[Xiah] You only love

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก

포기할 수 없는 단 하나의 나의 사랑이여

โพ กี ฮัล ซู ออม นึน ทัน ฮา นา เอ นา เอ ซา รา งี ยอ

คุณเป็นรักเดียวของผมที่ผมไม่สามารถที่จะเลิกรักได้

[유노] You only love

[Yun-Ho] You only love

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก

설명할 수가 없는 넌 이별을 말하죠

ซอล มยอง ฮัล ซู กา ออม นึน นอน อี พยอ รึล มัล ฮา จโย

คุณพูดถึงการแยกจากกันที่ไม่สามารถอธิบายได้

[최강] 슬픔 속에 잠시 힘든 거죠

[Chang Min] ซึล พึม โซ เก ชัม ชี ฮิม ดึน กอ จโย

ลึกๆ ในใจผมรู้สึกเจ็บ

어떤 말도 들을 순 없나요

ออ ตอน มัล โต ดือ รึล ซุน ออม นา โย

คุณคงไม่ได้ฟังที่ผมพูดเลยใช่มั๊ย

[All] You only love (my only love)

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก

I can’t never give up (I can’t never know)

ซึ่งผมไม่อาจเลิกกับคุณได้ (ผมไม่เคยรู้อะไรเลย)

헤어짐이 그대 선택인가요

เฮ ออ จี มี คือ เด ซอน เท กิน กา โย

คุณเลือกที่จะเลิกกันอย่างนั้นหรอ

[영웅] You only love 나의 전부인걸요.

[Jae Joong] You only love นา เอ ชอน พู อิท กอ รโย

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผม

You only love my life

ทั้งชีวิตของผมรักคุณคนเดียวเท่านั้น

[믹키] 슬픔 속에 잠시 힘든 거죠

[Mickey] ซึล พึม โซ เก ชัม ชี ฮิม ดึน กอ จโย

ลึกๆ ในใจผมรู้สึกเจ็บ

어떤 말도 들을 순 없나요

ออ ตอน มัล โต ดือ รึล ซุน ออม นา โย

คุณคงไม่ได้ฟังที่ผมพูดเลยใช่มั้ย

[All] You only love (my only love)

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก

I can’t never give up (I can’t never know)

ซึ่งผมไม่อาจเลิกกับคุณได้ (ผมไม่เคยรู้อะไรเลย)

헤어짐이 그대 선택인가요

เฮ ออ จี มี คือ เด ซอน เท กิน กา โย

คุณเลือกที่จะเลิกกันอย่างนั้นหรอ

[영웅] You only love 나의 전부인걸요.

[Jae Joong] You only love นา เอ ชอน พู อิท กอ รโย

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผม

You only love my life

ทั้งชีวิตของผมรักคุณคนเดียวเท่านั้น

[영웅] 사랑은 짧은 행복뿐 더 크게 다가오는

[Jae Joong] ซา รา งึน จัล บึน เฮง บก ปุน ตอ คือ เก ทา กา โอ นึน

ความรักมักจะมีความสุขเพียงช่วงเวลาสั้นๆ อยากให้มันยาวนานกว่านี้

(Just only everyday)

좌절이 날 힘들게 하네요

ชวา จอ รี นัล ฮิม ดึล เก ฮา เน โย

แต่ความไม่เข้าใจกันทำให้มันอึดอัดมากขึ้นไปอีก

(Just only wonder my everything)

[시아] 그 좌절마저 익숙한 수많은

[Xiah] คือ ชวา จอล มา จอ อิก ซุก คัน ซู มา นึน

แต่ความไม่เข้าใจกันนั้นก็คล้ายๆ กัน

하루들이 그댈 잡고 울고 있네요 In Your Eyes

ฮา รู ดือ รี คือ เทล จับ โก อุล โก อิน เน โย In Your Eyes

มีหลายครั้งที่ผมกอดคุณเพราะคุณร้องไห้

[All] You only love (my only love)

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก

I can’t never give up (I can’t never know)

ซึ่งผมไม่อาจเลิกกับคุณได้ (ผมไม่เคยรู้อะไรเลย)

헤어짐이 그대 선택인가요

เฮ ออ จี มี คือ เด ซอน เท กิน กา โย

คุณเลือกที่จะเลิกกันอย่างนั้นหรอ

[최강] You only love 나의 전부인걸요.

[Chang Min] You only love นา เอ ชอน พู อิท กอ รโย

คุณคือคนเดียวที่ผมรัก คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผม

You only love my life

ทั้งชีวิตของผมรักคุณคนเดียวเท่านั้น

[믹키] You only love my life

[Mickey] You only love my life

ทั้งชีวิตของผมรักคุณเพียงคนเดียว..

Be the first to like.
loading...