เนื้อเพลง เก็บเห็ด – พี สะเดิด

เพลง : เก็บเห็ด

ศิลปิน : พี สะเดิด

เนื้อเพลง :

ย่างซ้อนท้ายอัดสามนำก้นกันมา

ได้เสียมเหี่ยนกับกะต่า พากันหล่ะยกพลขึ้นโคก

ฟ้าเป็นสีเอ้าๆ ฝนตั้งเค้าทำท่าสิตก

มา มา ล่ะเข้าป่าพงรก ไปล่ะหาเห็ดกันบ่

เห็ดมีหลาย ทั้งกินได้ทั้งเห็ดตายเบี่ย

แหวกหญ้าค่อยหาค่อยเขี่ย บางเที่ยอาจพ้อเห็ดเผาะ

อยากได้เห็ด ดี ดี บางทีกะต้องมีแนวเซาะ

มื้อนี้ล่ะอากาศมันเหมาะ ไปบ่ไปหาเห็ดกัน

เห็ดหลายดอก แข่งกันออกต้องฟ้าวเก็บฟ้าวเซ็ด

บาดห่าฝนลงเม็ด อ้ายย่านล่ะเก็บเห็ดบ่ทัน

โคกใหญ่ๆ เห็ดแฮงหลายแข่งกันหัวบาน

เห็ดปลวก เห็ดเผิ่ง เห็ดถ่าน

เห็ดหำฟานกะอยู่เทิงโคก เห็ดหำฟานกะอยู่เทิงโคก

ได้ยกซด น้ำแกงเหนียวคือสิมีแฮง

เห็ดหัวเหลือง หัวแดง แซบแฮงแกงเห็ดระโงก

เห็ดตะไค เอาปิ้งไฟแล้วตำใส่ครก

เอ้า โป๊ก โป๊ก โป๊ก มาขึ้นโคก

ไปหาเห็ดกัน มา..ขึ้นโคก.. ไปหาเห็ด..กัน

เห็ดหลายดอก แข่งกันออกต้องฟ้าวเก็บฟ้าวเซ็ด

บาดห่าฝนลงเม็ด อ้ายย่านล่ะเก็บเห็ดบ่ทัน

โคกใหญ่ๆ เห็ดแฮงหลายแข่งกันหัวบาน

เห็ดปลวก เห็ดเผิ่ง เห็ดถ่าน

เห็ดหำฟานกะอยู่เทิงโคก เห็ดหำฟานกะอยู่เทิงโคก

ได้ยกซด น้ำแกงเหนียวคือสิมีแฮง

เห็ดหัวเหลือง หัวแดง แซบแฮงแกงเห็ดระโงก

เห็ดตะไค เอาปิ้งไฟแล้วตำใส่ครก

เอ้า โป๊ก โป๊ก โป๊ก มาขึ้นโคก

ไปหาเห็ดกัน มา..ขึ้นโคก.. ไปหาเห็ด..กัน

Be the first to like.
loading...