เนื้อเพลง Round and round – u-kiss

เพลง : Round and round

ศิลปิน : u-kiss

เนื้อเพลง :

Are you ready~!!

u u u u-kiss

brave sound~ brave sound~

빙글뱅글뱅글 뱅~글 빙글뱅글뱅글 뱅~글

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล

빙글뱅글뱅글 뱅~글 빙글뱅글뱅글 뱅~글(y~eah~~~ Ha!!)

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล(y~eah~~~ Ha!!)

홧김에 뱉은 말이 요런 꼴이 됐어

ฮวัดคิม เม เบทึน มัลรี โยรอน กลรี เทวด-ซอ

이제 와 후회해도 미친 소린 걸

อีเจ วา ฮู เว เฮโท มีชิน โซริน กอล

너와 나 이런 날이 올 줄은 몰랐어

นอวา นา อีรอน นัลรี อล จุลรึน มลรัดซอ

I wanna see you girl 돌아와 제발

I wanna see you girl ทลราวา เชบัล

나를 떠나가서 너만 잘 살아

นารึล ตอนากาซอ นอมัน จัล ซัลรา~อา

뭣 같은 상황이야 난 정말 지쳤어

มวอด กัลรึน ซังฮวัง งี ยา นัน ชองมัล จี-ชยอด-ซอ

전화 한 통 조차 하지 않는 너

ชอนฮวา ฮัน ทง โจชา ฮาจี อันนึน นอ

넌 못! 됐! 어!

นัน มด! เทวด! ซอ!

내 머린 빙글빙글

เน มอริน บิงคึล บิงคึล

날 떠나가지 말라 했잖아~

นัล ตอนากาจี มัลรา เฮดจันฮา!

정말로 니가 필요하단 말야

ชองมัลโร นีกา พิล รยอ ฮาดัน มัลยา

I just want you baby here right now, now! now!

사랑하고 있단 말~야

ซารังฮาโก อิดดัน มัล~ยา

빙글뱅글뱅글 뱅~글 (니 주위를) 빙글뱅글뱅글 뱅~글

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล (นี จูวี รึล) บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล

빙글뱅글뱅글 뱅~글 (오늘도) 빙글뱅글뱅글 뱅~글(y~eah~~~ Ha!!)

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล (โอนึลโท) บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล(y~eah~~~ Ha!!)

난 니 주위를 맴돌아 빙글빙글

นัน นี จูวีรึล เมม-ดลรา บิงคึล บิงคึล

너만이 날 만족시켜 You make me tingle tingle

นอมันนา นัล มัน-จก ซี-กยอ You make me tingle tingle

넌 내 삶의 bingo 커져버렸던 내 eager

นัน เน ชันมี bingo กอ ชยอ บอ-รยอด ดัน เน eager

때문에 난 너를 잃어 넌 mirror 속에 girl

เตมุนเน นัน นอรึล อิลฮอ นัน mirror ซกเก girl

째깍째깍 째깍째깍 시간은 흘러가고

เชกัก เชกัก เชกัก เชกัก ซีกันนึน ฮึลรอกา โก

오 도대체 알 수 없어 너의 마음을

โอ โทเดเจ อัล ซู อ๊อบซอ นออึย มาอึม มึล

생끗생끗 생끗생끗 미소 짓던 너

เซงกึด เซงกึด เซงกึด เซงกึด มีโซ จิดดัน นอ

어디로 갔니 나 못 찾겠다 girl

ออ ดิ โร กัดนี นา มด ชัด เก๊ดดา girl

나를 떠나가서 너만 잘 살아

นารึล ตอนา กาซอ นอมันจัล ชัลรา~อา

뭣 같은 상황이야 난 정말 지쳤어

มวอด กัลรึน ซังฮวัง งี ยา นัน ชองมัล จี-ชยอด-ซอ

전화 한 통 조차 하지 않는 너

ชอนฮวา ฮัน ทง โจชา ฮาจี อันนึน นอ

넌 못! 됐! 어!

นัน มด! เทวด! ซอ!

어젯 밤 뭐!했!어! 오오

ออ เจด มวอ! เฮด! ซอ

날 떠나가지 말라 했잖아~

นัล ตอนากาจี มัลรา เฮดจันฮา~

정말로 니가 필요하단 말야

ชองมัลโร นีกา พิล รยอ ฮาดัน มัลยา

I just want you baby here right now, now! now!

사랑하고 있단 말~야!!

ซารังฮาโก อิดดัน มัล~ยา

빙글뱅글뱅글 뱅~글 (니 주위를) 빙글뱅글뱅글 뱅~글

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล (นี จูวี รึล) บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล

빙글뱅글뱅글 뱅~글 (오늘도) 빙글뱅글뱅글 뱅~글(y~eah~~~ Ha!!)

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล (โอนึลโท) บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล(y~eah~~~ Ha!!)

I just want you know

아직도 사랑하잖아(Hey~!)

อาจิกโด ซารังฮา จันฮา (Hey~!)

내겐 너 뿐이란거 잘 알고 있잖아(Ho~!)

เนกอล นอ ปุนนี รัน กอ ชัล อัลโก อิดชันฮา (Ho~!)

지울 수 없단 걸 You are the only one~~

ชีอุล ซู อ๊อบดัน กอล You are the only one~~

제발 나를 떠나지~마!!

เชบัล นารึล ตอนาจี~มา!!

빙글뱅글뱅글 뱅~글 (뱅글뱅글) 빙글뱅글뱅글 뱅~글

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล (บิงคึล บิงคึล) บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล

빙글뱅글뱅글 뱅~글 (뱅글뱅글) 빙글뱅글뱅글 뱅~글(y~eah~~~ Ha!!)

บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล (บิงคึล บิงคึล) บิงคึล บิงคึล บิงคึล บิง~คึล(y~eah~~~ Ha!!)

니 주위를 난 오늘도

นี จูวีรึล นัน โอนึลโด

Be the first to like.
loading...