เนื้อเพลง พรานไพร – เอื้อ สุนทรสนาน

เพลง : พรานไพร

ศิลปิน : เอื้อ สุนทรสนาน

เนื้อเพลง :

Fดนตรี 16 Bars..14..15..

16..เที่ยว พเนจร

ซอกซอน พนาลัย

ชมเขา ลำเนาไพร

เพลินใจ เจริญตา

..รื่น ระเริงใจ

เที่ยวไป ในมรรคา

สำราญ ในวิญญา

ชมป่า พนาลี

..ลำธาร ละหาน

ไหลธารผ่านภูผา

เพลิด เพลินชมปลา

วนเวียนว่าย ปลา ยินดี

..อยู่ ในดงไพร

เที่ยวใน พนาลี

ใจกาย สบายดี

สมที่ สราญรมย์

ดนตรี 8 Bars..6..7..

8..แว่ว ชะนีฟัง

ก้องดัง วังเวงใจ

คราญร้อง คะนองไพร

เร้าใจไร้คู่ชม

..หมู่ พญาลอ

ล่อใจ ให้เริงรมย์

เคล้าคลอ พนอชม

สมสู่ อยู่รวงทอง

..กวางทรายยั่วเย้า

เคล้าคู่อยู่ริมหนอง

ร่า เริงลำพอง

คะนองวิ่ง ชิงกันจร

..เกิด เป็นพรานไพร

สุขใจ ไม่อาวรณ์

หากิน เพนจร

เที่ยวป่า เป็นอาจินต์…

Be the first to like.
loading...