เนื้อเพลง in to the new world – snsd

เพลง : in to the new world

ศิลปิน : snsd

เนื้อเพลง :

Artist : So Nyeo Shi Dae (소녀시대) GIRLS’ GENERATION

Song : 다시만난세계 (Into The New World) แม้อนาตตเราจะคาดเดาไม่ได้ แต่ฉันก็จะไม่เปลี่ยนใจ

[태연] 전해주고싶어 슬픈 시간이 다 흩어진 후에야 들리지만

ชอน แฮ จู โก ชิพ พอ ซึล พึน ซี กัน นี ทา ฮึท ทอ จีน ฮู เอ ยา ทึล รี จี มัน

[แทยอน] ความเศร้านใจนั้น คงจะต้องรอมันจางหายไป จึงจะบอกเธอได้

[서현] 눈을 감고 느껴봐 움직이는 마음 너를 향한 내눈빛을

นุน นึน กัม โก นึ กยอ พวา อุม จิก กี นึน มา อึม นอ รึล ฮยาง ฮัน แน นุน บิด ชึล

[ซอฮยอน] ลองหลับตาแล้วสัมผัสดู ถึงใจฉันที่มันหวั่นไหว หรือแววตาที่จ้องมองแต่เธอ

[제시카]특별한 기적을 기다리지만 눈앞에 선 우리의 거친길은

ทึก บยอล ฮัน กี จอ กึล กี ดา รี จี มัน นุน นับ เพ ซอน นู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน

[เจสสิก้า] อย่าไปมัวรอปาฎิหารย์อะไรเลย หนทางที่รออยู่ข้างหน้าเรา เต็มไปด้วยอุปรรค

[유리] 알수 없는 미래라면 바꾸지 않아 포기할수 없어

อัล ซู ออบ นึน มี แร รา มยอน พา กู จี อัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ

[ยูริ] ถึงอนาตคและอุปสรรคข้างหน้า จะคาดเดาไม่ได้ ฉันก็จะไม่เปลี่ยนใจ และไม่ยอมแพ้

[티파니] 변치않을 사랑으로 지켜줘 상처입은 내 마음까지

พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อึ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิพ พึน แน มา อึม กา จี

[ทิฟฟานี่] ช่วยปกป้องหัวใจที่บอบช้ำของฉัน ด้วยดวงใจที่มั่นคงของเธอ

[써니] 시선속에서 나는 필요없어 멈춰져 버린 이시간

ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พีล รโย ออพ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน นี ซี กัน

[ซันนี่] ตาเรามองกัน ไม่จำเป็นต้องใช้มีคำพูดใด ช่วงเวลานี้ ทุกอย่างหยุดเพื่อเรา

[단체] 사랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝

ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท

[ทั้งหมด] ความรู้สึกของฉันตอนนี้มัน รักเธอ อุปสรรคที่เคยหวาดกลัวได้หายไปสิ้น

이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕

ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง

[ทั้งหมด] บอกลา ความเศร้าที่วนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ซะที

수많은 알수없는 길속에 희미한 빛을 난 쫓아가

ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา

[ทั้งหมด] บนหนทางที่ ไม่สามรถล่วงรู้ได้ ฉันได้เพียงวิ่งตามแสงไฟที่ริบหรี่

언제까지나 너 함께하는거야 다시 만난 나의 세계

ออน เจ กา จี นา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นา อี เซ กเย

[ทั้งหมด] ซักวันหนึ่ง เราจะต้องได้อยู่ด้วยกัน และจะต้องเจอโลกของฉันอีกครั้ง

[윤아] 특별한 기적을 기다리지만 눈앞에 선 우리의 거친길은

ทึก พยอล ฮัน กี จอก กึล กี ดา รี จี มัน นุน อับ เพ ซอน อู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน

[ยุนอา] ] อย่าไปมัวรอปาฎิหารย์อะไรเลย หนทางที่รออยู่ข้างหน้าเรา เต็มไปด้วยอุปรรค

[태연] 알수없는 미래와 바꾸지 않아 포기할수 없어

อัล ซู ออบ นึน มี แร วา พา กู จี อัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ

[แทยอน] ถึงอนาตคและอุปสรรคข้างหน้า จะคาดเดาไม่ได้ ฉันก็จะไม่เปลี่ยนใจ และไม่ยอมแพ้

[수영] 변치않을 사랑으로 지켜줘 상처입은 내 마음까지

พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อือ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิบ บึน แน มา อึม กา จี

[ซูยอง] ช่วยปกป้องหัวใจที่บอบช้ำของฉัน ด้วยดวงใจที่มั่นคงของเธอ

[효연] 시선속에서 나는 필요없어 멈춰져 버린 이시간

ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พิล รโย ออบ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน อี ซี กัน

[ฮโย ยอน] ตาเรามองกัน ไม่จำเป็นต้องใช้มีคำพูดใด ช่วงเวลานี้ ทุกอย่างหยุดเพื่อเรา

[단체] 사랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝

ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท

[ทั้งหมด] ความรู้สึกของฉันตอนนี้มัน รักเธอ อุปสรรคที่เคยหวาดกลัวได้หายไปสิ้น

이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕

ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง

[ทั้งหมด] บอกลา ความเศร้าที่วนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ซะที

수많은 알수없는 길속에 희미한 빛을 난 쫓아가

ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา

[ทั้งหมด] บนหนทางที่ ไม่สามรถล่วงรู้ได้ ฉันได้เพียงวิ่งตามแสงไฟที่ริบหรี่

언제까지나 너 함께하는거야 다시 만난 우리의

ออน เจ กา จี นา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นู รี เอ

[ทั้งหมด] ซักวันหนึ่ง เราจะต้องได้อยู่ด้วยกัน หวังว่าเราจะเจอ………

서현] 이렇게 까만밤 홀로 느끼는

อี รอด เก กา มัน บัม ฮล โร นือ กี นึน

[ซอฮยอน] ค่ำคืนที่มืดมิดแบบนี้ ฉันรู้สึกถึง

[제시카] 그대의 부드러운 숨결이

คือ แด เอ บู ดือ รอ อุน ซุม กยอล ลี

[เจสสิก้า] ลมหายใจที่ ละมุนละไมของเธอ

[태연] 이순간 따스하게 감겨오는 모든 나의 떨림 전할래

อี ซุน กัน ตา ซึ ฮา เก กัม กยอ โอ นึน โม ดึน นา เอ ตอน ริม ชอน ฮัน แร

[แทยอน] เหมือนเธอมา กล่อมให้ฉันหลับตา ฉันอยากบอกเธอใจฉันตื่นเต้นดีใจขนาดไหน

[단체] 사랑해 널 이느낌 이대로 그려왔던 헤매임의 끝

ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท

[ทั้งหมด] ความรู้สึกของฉันตอนนี้มัน รักเธอ ที่อุปสรรคที่เคยหวาดกลัวได้หายไปสิ้น

이세상 속에서 반복되는 슬픔 이젠 안녕

ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง

[ทั้งหมด] บอกลา ความเศร้าที่วนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ซะที

널 생각만해도 난 강해져 울지않게 나를 도와줘

นอล แซง กัก มัน แฮ โด นัน กัง แฮ จยอ อุล จี อัน เก นา รึล โด วา จวอ

[ทั้งหมด] แค่คิดถึงเธอก็ทำให้ฉันเข็มแข็งขึ้น ช่วยทำให้ฉันหยุดร้องให้ที

이순간의 느낌 함께 하는거야 다시 만난 우리의

อี ซุน กัน อี นึ กิม ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ดา ซี มัน นัน นู นี เอ

[ทั้งหมด] ช่วงเวลา ณ วินาทีนี้ เป็นของเรา มันเป็นเพียงโลกที่มีเพียงเรา……

1 person likes this post.
loading...
LINE it!