เนื้อเพลง พี่ทิด – เขียวไรย์

เพลง : พี่ทิด

ศิลปิน : เขียวไรย์

เนื้อเพลง :

คำร้อง: เกรียงศักดิ์ เจริญสง

ทำนอง: เกรียงศักดิ์ เจริญสง

เรียบเรียง: เกรียงศักดิ์ เจริญสง

(สร้อย) ทิดละพี่ทิดละพี่ทิด

ทิดละพี่ทิดละพี่ทิด ค่ำคืนนี้พรื้อดีละพี่ทิด

พี่รักน้องตรงไหน พี่รักน้องตรงไหน

พี่รักน้องที่ผมยาว ผมยาว ผมยาวก็ไม่ได้

หยับลงใต้ ซักหิ๊ดก่อนถิ๊ (สร้อย)

พี่รักน้องตรงไหน พี่รักน้องตรงไหน

พี่รักน้องที่แก้ม ที่แก้ม ที่แก้มก็ไม่ได้

หยับลงใต้ ซักหิ๊ดก่อนถิ๊ (สร้อย)

พี่รักน้องตรงไหน พี่รักน้องตรงไหน

พี่รักน้องที่หน้าอก หน้าอก หน้าอกก็ไม่ได้

หยับลงใต้ ซักหิ๊ดก่อนถิ๊ (สร้อย)

พี่รักน้องตรงไหน พี่รักน้องตรงไหน

พี่รักน้องที่เอวบาง เอวบาง เอวบางก็ไม่ได้

หยับลงใต้ ซักหิ๊ดก่อนถิ๊ (สร้อย)

พี่รักน้องตรงไหน พี่รักน้องตรงไหน

พี่รักน้องที่ขาอ่อน ขาอ่อน ขาอ่อนก็ไม่ได้

หยับขึ้นบน ซักหิ๊ดก่อนถิ๊ (สร้อย)

พี่รักน้องตรงไหน พี่รักน้องตรงไหน

พี่รักน้องที่ตรงนั้น ตรงนั้น ละที่หัวใจ

ถ้าน้องไม่ให้ ละพี่ขวัดด้องเปล่า

น้องไม่ให้ ละพี่ก็ขวัดด้องเปล่า

Be the first to like.
loading...