เนื้อเพลง ชวนป๋วย – คาราบาว

เพลง : ชวนป๋วย

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ดวง ใจของ ใครแล

แผ่น ดินของ ไทยเศร้า

อุทยาน แห่งชาติ ไทยเรา

ป่า และเขา

เขา ไปสร้าง เขื่อนชื่อ เหมือนยา แก้ไอ

ป่าเขา จะวอด วาย

เพียงเพื่อ กระแส ไฟ

หรือเพื่อ ใครให้เขา มาเปิด

เหลือ เพียงแก่งเสือ เต้น

เมืองใต้ สะตอ. แก่งกง.

อุทยาน แห่งชาติ แม่วงค์

ต้นน้ำ ลำห้วย ขาแข้ง

เขา จะเอาสร้าง เขื่อน

เขา จะไปสร้าง เขื่อน

….ดนตรี.

..ฟัง เสียงคน รักป่า

สืบ ทอดเจตนา

คน ต้องใช้ ไฟฟ้า

แต่ ไม่ควร ทำลาย ป่าเขา

โลก กำลังแห้ง ขอด

เพราะป่า ฝนถูก ทำลาย

เรามาช่วย กันประหยัด ไฟ

ทำไม ต้องไปสร้าง เขื่อน

ทำไม ต้องสร้าง เขื่อน

ทำไม ต้องสร้าง เขื่อน

….ดนตรี.

ชาติ นี้ ประชา ชน

คง ทุกข์ทน สู้ตาม ลำพัง

มี พรรคใด ใจหวัง

ร่วม ยับยั้ง

สร้างเขื่อน ปั่นไฟ

แล้วดวง ใจของ ใครแล

แผ่น ดินของ ใครเศร้า

อุทยาน แห่งชาติ ไทยเรา

ป่า และเขา

เขา ไปสร้าง เขื่อน

โอ๊ย เขื่อน โอ๊ย เขื่อน

โลก นี้คน บิดเบือน

ป่า และเขา

เขา ไปสร้าง เขื่อน

โอ๊ย เขื่อน โอ๊ย เขื่อน

โลก นี้คน บิดเบือน

ชวน ป๋วยเอา

ป่า ไปสร้าง เขื่อน

โอ้ย เขื่อน โอ้ย เขื่อน

โลก นี้คน บิดเบือน

ชวน ป๋วยเอา

ป่า ไปสร้าง เขื่อน

โอ๊ย เขื่อน โอ๊ย เขื่อน

โลก นี้คน บิดเบือน

ชวน ป๋วยเอา

ป่า ไปสร้าง เขื่อน

Be the first to like.
loading...