เนื้อเพลง หักใจไม่คิด – ชรินทร์ นันทนาคร

เพลง : หักใจไม่คิด

ศิลปิน : ชรินทร์ นันทนาคร

เนื้อเพลง :

ว่าจะ หักใจ ไม่คิด เยื่อใยใฝ่ถึง

แล้วไป ไม่ขอคนึง เลิกคิดถึง อีกต่อไป

แต่ความหลัง เมื่อครั้ง รักกันใหม่ๆ

หวลคิด คราใด หักใจ ไม่ได้อกเอ๋ย

กลับห่วง ไม่หาย น้องไป หนใดเล่าหนา

ลับเลย ไม่เคยหันหน้า กลับคืนมาหาพี่บ้างเลย

สุขไฉน หม่นใจฉันใดน้องเอย

มิรู้ เจ้าเลย เยื่อใย มิเคยนำพา

* คุณงาม ความดี เจ้ามี พี่ซึ้งตรึงใจ

ถึงเจ้าพลั้ง พลาดไป ใช่ลืมน้ำใจแก้วตา

อันลิ้น กับฟันนั้นกระทบกัน ได้หนา

พี่พลั้งไปแล้วแก้วตา โปรดอย่าเคือง จงคิดอภัย

เจ้าอยู่ ใกล้ไกลหนใด จะไปเสาะหา

รับขวัญ ช่วยซับน้ำตา ปลอบกานดา หายข้อง ขุ่นใจ

กลับ เถิดหนา กลับมา สัญญากันใหม่

แค้นพี่ ไปใย อภัยแล้ว ดวงชีวา **

== Sb Rybena Editing Jul 2009 ==

Be the first to like.
loading...