เนื้อเพลง กุหลาบในมือเธอ – ชรินทร์ นันทนาคร

เพลง : กุหลาบในมือเธอ

ศิลปิน : ชรินทร์ นันทนาคร

เนื้อเพลง :

ใจพี่ หาย วาบ

เมื่อเห็น กุหลาบกลีบ กระจาย

จำกลิ่น ได้คลับคล้าย

ว่าดอกที่ ถือ ในมือเธอ

พี่เพ้อ ขอมานาน

เจ้าให้ หลัง พี่

เพราะเจ้ามีที่ ต้องการ

แต่ว่า เดี๋ยว นี้

ดอกถูกขยี้ ทิ้ง กระจาย

พี่แสน จะเสียดาย

เพราะไปหมายอื่น ให้เขาชื่นชม

เขาดมเล่นแล้วทิ้ง

ผู้ที่ หวัง จริง

ก็เลยต้องยิ่งหัว ใจลาญ

ใจพี่ หายวาบ

เมื่อเห็นกุหลาบ กลีบกระจาย

จำกลิ่น ได้คลับคล้าย

ว่าดอกที่ถือ ในมือเธอ

พี่เพ้อ ขอมานาน

เจ้าให้ หลัง พี่

เพราะเจ้ามีที่ ต้องการ

แต่ว่า เดี๋ยว นี้

ดอกถูกขยี้ทิ้ง กระจาย

พี่แสน จะเสียดาย

เพราะไปหมายอื่น ให้เขาชื่นชม

เขาดมเล่นแล้วทิ้ง

ผู้ที่ หวัง จริง

ก็เลยต้องยิ่งหัว ใจราญ…

Be the first to like.
loading...