เนื้อเพลง บุเรงนองลั่นกลองรบ – วีระ บำรุงศรี

เพลง : บุเรงนองลั่นกลองรบ

ศิลปิน : วีระ บำรุงศรี

เนื้อเพลง :

ทุง ยา บา เล ทุง ยา บา เล ทุงยาบาเล ทุงยาบาเล ทุงยาบาเล ทุงยาบาเล เป่าปี่ตีฆ้องลั่นกลองศึกรบ จะพบคนงามด้วยความแค้นใจ จะหมายชิงชัยกุสุมา สร้างเวรกรรมไว้เจ็บใจยิ่งหนอ เจ้าสอพิณยาข้าทนโศกา ข้าหมายมั่นมาบุกตะเลง กลองศึกรัวพลันไม่หวั่นเกรง ฟังคล้ายเพลงชะชะช่า สะท้านพสุธาแดนฟ้าเมืองแปร กลองศึกรัวพลันไม่หวั่นเกรง ฟังคล้ายเพลงชะชะช่า สะท้านพสุธาแดนฟ้าเมืองแปร บุเรงนองร้อนรุ่มในดวงแด ถ้ารักข้าแพ้เป็นตายสู้กัน เกณฑ์โยธายกมาในเร็ววัน รับมิ่งขวัญทรามวัยกุสุมา ( ดนตรี…. ) เป่าปี่ตีฆ้องลั่นกลองศึกรบ จะพบคนงามด้วยความแค้นใจ จะหมายชิงชัยกุสุมา สร้างเวรกรรมไว้เจ็บใจยิ่งหนอ เจ้าสอพิณยาข้าทนโศกา ข้าหมายมั่นมาบุกตะเลง กลองศึกรัวพลันไม่หวั่นเกรง ฟังคล้ายเพลงชะชะช่า สะท้านพสุธาแดนฟ้าเมืองแปร กลองศึกรัวพลันไม่หวั่นเกรง ฟังคล้ายเพลงชะชะช่า สะท้านพสุธาแดนฟ้าเมืองแปร บุเรงนองร้อนรุ่มในดวงแด ถ้ารักข้าแพ้เป็นตายสู้กัน เกณฑ์โยธายกมาในเร็ววัน รับมิ่งขวัญทรามวัยกุสุมา ทุงยาบาเล ทุงยาบาเล ทุงยาบาเล ทุงยาบาเล

Be the first to like.
loading...