เนื้อเพลง กำลังใจ – มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

เพลง : กำลังใจ

ศิลปิน : มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

เนื้อเพลง :

โบก มือลา

เสียงเพลงครวญมา

ต้องลาแล้วเพื่อน

กี่ปีจะลับเลือน

ฝากเพลงคอยย้ำเตือน

หวน ไห้

จาก กันไกล

แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้

เมื่อใจเราซึ้งใจ

ร่วมทางไม่ร้างไกล

หมาย มั่น

ขุนเขาไม่อาจขวาง

สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้งพราย

เก่าตายมีใหม่เสริม

ชีวิตที่ผ่านพบ

มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม

กำลังใจ

อย่า อาวรณ์

รักเราไม่คลอน

คลางแคลงแหนงหน่าย

ให้รักเราละลาย

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอด กาล

….ดนตรี…

..ขุนเขาไม่อาจขวาง

สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้งพราย

เก่าตายมีใหม่เสริม

ชีวิตที่ผ่านพบ

มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม

กำลังใจ

อย่า อาวรณ์

รักเราไม่คลอน

คลางแคลงแหนงหน่าย

ให้รักเราละลาย

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอด กาล

Be the first to like.
loading...