เนื้อเพลง แมงบ้านเฮา – เหินฟ้า

เพลง : แมงบ้านเฮา

ศิลปิน : เหินฟ้า

เนื้อเพลง :

* แมงบ้านเฮาละหยังมาน่าฮัก

ถ้าไผบ่ฮู้จัก ผมจะแปลฮื้อเข้าใจ๋

บางคนบ่ฮู้ขี้มีดัง

ว่าเป๋นแมงอะหยั๋ง เปิ้นฮ้องว่าจะใด

จะแปล๋กำเมือง ฮื้อเป็นกำไทย

หมู่เฮาตั้งใจ ฟังกั๋นดี ดี ….

ขี้ต๋าแหล้ ขี้ต๋าแหล้ ขี้ต๋าแหล้ คือไส้เดือน

อี่ฮวกกบ อี่ฮวกกบ อี่ฮวกกบ คือ ลูกอ๊อด

แมงก๋ำปุ้ง แมงก๋ำปุ้ง แมงก๋ำปุ้ง คือ แมงมุม

แมงก๋ำบี้ แมงก๋ำบี้ แมงก๋ำบี้ คือ แมงปอ

แมงก๋ำเป้อ แมงก๋ำเป้อ แมงก๋ำเป้อคือ ผีเสื้อ

แมงตั๊กคำ แมงตั๊กคำ แมงตั๊กคำ คือ แมงทับ

แมงบ้ง แมงบ้ง แมงบ้ง คือ ตัวหนอน

จั๊กกะเล้อเกลี้ยง จั๊กกะเล้อเกลี้ยง จั๊กกะเล้อเกลี้ยง คือ จิ้งเหลน

ซ้ำ (*)

แมงอี่บึ้ง แมงอี่บึ้ง แมงอี่บึ้ง คือ สไปเด้อแมน (แมงมุม)

แมงอี่มิบ แมงอี่มิบ แมงอี่มิบ คือ หิ่งหอย

กว่างแมงอูด กว่างแมงอูด กว่างแมงอูด คือ กว่างหญิง (กว่างตัวเมีย)

แมงพิ้งคือ แมงพิ้งคือ แมงพิ้งคือ อ๋อ แมงหวี่

จิ๊กกุ่งคือ จิ๊กกุ่งคือ จิ๊กกุ่งคือ หื้อ จิ้งหรีด

แมงแซ๊บคือ แมงแซ๊บคือ แมงแซ๊บคือ แมลงสาบน้อย

แมงจี้หลอบ แมงจี้หลอบ แมงจี้หลอบ คือ แมงกุดจี่

มดอันนั้นงัว มดอันนั้นงัว มดอันนั้นงัว คือ…

( ++บทสนทนา++ )

มดตะนอย มดตะนอย มดตะนอย น่ากะ

มดตะนอย มดตะนอย น่าก๊า…

ซ้ำ (*)

แมงเวาคือ แมงเวาคือ แมงเวาคือ แมงป่องยักษ์

จั๊กเข็บคือ จั๊กเข็บคือ จั๊กเข็บคือ หื้ย ตะขาบ

อี่นิ่วคือ อี่นิ่วคือ อี่นิ่วคือ ลูกอ๊อดแมงปอ

แมงจอนคือ แมงจอนคือ แมงจอนคือ แมงกะชอน

แมงแสนตี๋น แมงแสนตี๋น แมงแสนตี๋น ก่อคือ กิ้งกือ

แมงโลนคือ แมงโลนคือ แมงโลนคือ แมงซ่อนเร้น

ขี้ตืกคือ ขี้ตืกคือ ขี้ตืกคือ ตั๋วพยาธิ

นกก้นปู้ด นกก้นปู้ด นกก้นปู้ด คือ…

( ++บทสนทนา++ )

(นกก้นปู้ด นกก้นปู้ด นกก้นปู้ด ตาแดง เห๊อะบ่ใจ่

นกกระปูด นกกระปูด ตาแดง)

Be the first to like.
loading...