เนื้อเพลง only look at me – big bang

เพลง : only look at me

ศิลปิน : big bang

เนื้อเพลง :

UH…

IT’S BEEN ON MY MIND FOR A WHILE

GOT TO LET THIS OFF MY CHEST

BEFORE…IT’S TOO LATE

(I CAN’T LET YOU GO

YOU GOT TO LET HIM GO

I CAN’T LET YOU GO

YOU GOT TO…LISTEN)

ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน

ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You’re the love of my life

คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก

โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก

คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน

อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก

กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก

แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน

คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ

โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Verse2]

โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก

นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก

ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล

นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน

แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน

กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก

นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน

นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ

โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Bridge]

แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา

นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก

อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby

นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร

อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล

จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

credit: Bigbangthailand

**คำแปล…

ในวันๆ หนึ่งสองสามครั้งที่ผมมองคุณและยิ้มให้

ผมบอกคุณไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วนี่

You’re the love of my life

ในโลกที่หลอกลวง ในใจฉันที่เป็นกังวล

ผมบอกไปแล้วนี่ว่าสิ่งที่ผมเชื่ออยู่ยังเป็นเพียงคุณ

บางครั้งที่คุณเป็นกังวลว่าหัวใจของผมจะเปลี่ยนไป

ผมยิ้มและบอกกับคุณแล้วนี่ว่าไม่มีเรื่องแบบนั้น

ในการร่อนเร่ที่ไม่มีสิ้นสุด ในหัวใจที่ว่างเปล่า

ที่ ๆ ผมมองหา มีเพียงคุณ แต่

แต่ก็เกลียดตัวเองที่จิตใจไม่มั่นคง

วันนี้ผมก็ออกไปท่องโลกแล้วค่อย ๆ ลบคุณออกไป

แม้ว่าผมจะเจ้าชู้ไปบ้าง แต่คุณอย่านอกใจผมนะBaby

แม้ว่าผมจะลืมคุณ แต่คุณห้ามลืมผมนะ Lady

แม้บางครั้งผมไม่โทรหา แม้ว่าผมจะดื่มเหล้า

แล้วก็ไม่แน่ว่าบางที่ผมจะเผลอตัวไปสบตากับผู้หญิงอื่นบ้าง แต่คุณต้องมองแต่ผมนะ

คืนนี้คุณก็รอผมทั้งคืน

คุณพูดกับผมทั้งน้ำตา ว่ารู้สึกว่าความรู้สึกของคุณไม่เหมือนเดิมแล้ว

แต่ผมก็บอกว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณยังคงเหมือนครั้งเดิม

ไม่รู้กี่คืนที่ผ่านไปโดยที่เราเคล้าคลอกัน

ผมที่ขาดคุณไปคงจะลำบาก แต่

ตอนนี้เพราะคุณผมถึงรู้สึกเหมือนจะขาดอากาศหายใจ

แม้ในตอนที่ทะเลาะกันไม่จบสิ้นจบ ในลมหายใจยาว ๆ

ที่ ๆ คุณตามหา แม้จะเป็นผมคนนี้

แต่ผมก็เกลียดตัวเองที่ทำให้คุณรำคาญ

วันนี้แม้ผมจะหัวเราะ แต่ก็ผมอีกแหละที่เสียความเป็นตัวเองไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว

แม้ว่าผมจะเจ้าชู้ไปบ้าง แต่คุณอย่านอกใจผมนะBaby

แม้ว่าผมจะลืมคุณ แต่คุณห้ามลืมผมนะ Lady

แม้บางครั้งผมไม่โทรหา แม้ว่าผมจะดื่มเหล้า

แล้วก็ไม่แน่ว่าบางที่ผมจะเผลอตัวไปสบตากับผู้หญิงอื่นบ้าง แต่คุณต้องมองแต่ผมนะ

ผมก็รู้ดีเลยล่ะว่าผมมันเห็นแก่ตัวแค่ไหน

ถึงผมจะทำตัวไม่ดีอย่างนี้ในทุก ๆ วันที่ผมเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ BABY

คุณเท่านั้นที่ผมอยากให้ใสซื่ออย่างนี้ต่อไป

นี่คือความจริงใจของผม คือการที่ผมมีความมั่นใจในคุณ

ต่อให้คุณจะตาย ก็อย่าทิ้งผมไปนะ

แม้ว่าผมจะเจ้าชู้ไปบ้าง แต่คุณอย่านอกใจผมนะBaby

แม้ว่าผมจะลืมคุณ แต่คุณห้ามลืมผมนะ Lady

แม้บางครั้งผมไม่โทรหา แม้ว่าผมจะดื่มเหล้า

แล้วก็ไม่แน่ว่าบางที่ผมจะเผลอตัวไปสบตากับผู้หญิงอื่นบ้าง แต่คุณต้องมองแต่ผมนะ

แก้คำแปลภาษาไทยใหม่โดย : MaDMeLoDy SaRAnG

———————————————————-

하루에도 몇 번씩 널 보며 웃어 난

수 백 번 말했잖아 You’re the love of my life

거짓된 세상 속 불안한 내 맘속

오직 나 믿는 건 너 하나 뿐이라고

가끔 내 맘 변할까 봐 불안해할 때면

웃으며 말했잖아 그럴 일 없다고

끝없는 방황 속 텅 빈 내 가슴속

내가 기댈 곳은 너 하나뿐 이지만

가끔씩 흔들리는 내 자신이 미워

오늘도 난 이세상에 휩쓸려 살며시 널 지워 baby, baby

내가 바람 펴도 너는 절대 피지마 Baby

나는 너를 잊어도 넌 나를 잊지마 Lady

가끔 내가 연락이 없고 술을 마셔도

혹시 내가 다른 어떤 여자와

잠시 눈을 맞춰도 넌 나만 바라봐

오늘밤도 지새며 날 기다렸다고

눈물로 내게 말해 변한 것 같다고

널 향한 내 맘도 처음과 같다고

수없이 달래며 지내온 많은 밤들

니가 없이는 난 너무 힘들 것 같지만

때론 너로 인해 숨이 막혀 난

끝없는 다툼 속 기나긴 한숨 속

니가 기댈 곳은 나 하나뿐 이지만

니가 귀찮아지는 내 자신이 미워

오늘도 난 웃으며 나도 몰래 자신을 잃어 baby, baby

내가 바람 펴도 너는 절대 피지마 Baby

나는 너를 잊어도 넌 나를 잊지마 Lady

가끔 내가 연락이 없고 술을 마셔도

혹시 내가 다른 어떤 여자와

잠시 눈을 맞춰도 넌 나만 바라봐

내가 이기적이란 걸 난 너무 잘 알아

난 매일 무의미한 시간 속에

이렇게 더럽혀지지만 BABY

너만은 언제나 순수하게 남길 바래

이게 내 진심인걸 널 향한 믿음인걸

죽어도 날 떠나지마

내가 바람 펴도 너는 절대 피지마 Baby

나는 너를 잊어도 넌 나를 잊지마 Lady

가끔 내가 연락이 없고 술을 마셔도

혹시 내가 다른 어떤 여자와

잠시 눈을 맞춰도 넌 나만 바라봐

Be the first to like.
loading...