เนื้อเพลง โฟดีฟาย – ปีเตอร์ สารีวงษ์

เพลง : โฟดีฟาย

ศิลปิน : ปีเตอร์ สารีวงษ์

เนื้อเพลง :

จะร้องเพลง ฝรั่งก็ไม่เป็น

แค่เพลงไทย ก็ยังไป ไม่รอด

จะร้องอะไร แต่ใจ ยังปอดๆ

ที่ชอบตลอด ละคือเสียง เพลง.

เพลงไทย พึมพำ พอฟังได้

ตะโกน ออกไป พอเป็นเพลง

เห็นเขาร้อง

ก็อยากร้อง อยากจะเก่ง

เลย ละเลง เป็นฟุตฟิต ฟอไฟ

ร้องเอง งงเอง ไม่รู้ภาษา อะไร

.โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

เจิ๊ดไอล้าย ตะแหน่วตะแหน่ว

โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

เจิ๊ดไอล้าย ตะแหน่วตะแหน่ว.

พอร้องไป ฟังไป ชักเข้าท่า

แต่ไม่รู้ว่าเป็นภาษา อะไร

ร้องเอง ฟังเอง ก็พอไหว

ร้องได้ แต่ต้องแปล เอาเอง.

.โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

เจิ๊ดไอล้าย ตะแหน่วตะแหน่ว

โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

แย๊วแยวๆๆๆๆๆๆ..

จะร้องเพลง ฝรั่งก็ไม่เป็น

แค่เพลงไทย ก็ยังไป ไม่รอด

จะร้องอะไร แต่ใจ ยังปอดๆ

ที่ชอบตลอด ละคือเสียง เพลง.

เพลงไทย พึมพำ พอฟังได้

ตะโกน ออกไป พอเป็นเพลง

เห็นเขาร้อง

ก็อยากร้อง อยากจะเก่ง

เลย ละเลง เป็นฟุตฟิต ฟอไฟ

ร้องเอง งงเอง ไม่รู้ภาษา อะไร

.โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

เจิ๊ดไอล้าย ตะแหน่วตะแหน่ว

โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

เจิ๊ดไอล้าย ตะแหน่วตะแหน่ว.

พอร้องไป ฟังไป ชักเข้าท่า

แต่ไม่รู้ว่าเป็นภาษา อะไร

ร้องเอง ฟังเอง ก็พอไหว

ร้องได้ แต่ต้องแปล เอาเอง.

.โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

เจิ๊ดไอล้าย ตะแหน่วตะแหน่ว

โฟดิโฟ ดิโฟ ดิฟาย

แย๊วแยวๆๆๆๆๆๆ..

Be the first to like.
loading...