เนื้อเพลง หัวใจ๋ฮอมปอย – วิว จตุภรณ์

เพลง : หัวใจ๋ฮอมปอย

ศิลปิน : วิว จตุภรณ์

เนื้อเพลง :

เกยห้ามใจ๋อยู่ หลายครั้งหลายหน บ่อยากฝืนทน ไปฮักคนมีเจ้าของ

แต่ใจ๋มันยืนยันกำเดิม เลือกทางเป๋นตั๋วสำรอง ยอมทนหม่นหมอง

เป๋นเงาความฮักกกก

เพราะยังฮักอยู่ ฮักเปิ้นหมดใจ๋ สิทธิ์มีแค่ไหน บอกใจ๋ตั๋วเองทุกวัน

แม้ฮักเต้าใดก่อต๋าม ก่อเป๋นมือตี้สามเต๋มขั้น หัวใจ๋บ่ได้ทำประกั๋น

เสี่ยงภัยความฮักถูกเวนคืน

** ฮักของคนอื่นเขา ตั๋วเฮาเป๋นคนแอบแฝง เปิ้นแบ่งฮักมาเพราะความ

เอ็นดู สงสาร เอาหัวใจ๋ดวงหน้อย ไปฮอมปอยฮักแฟนจาวบ้าน

มีสุขแค่เพียงบางวัน สมหวังแค่บางเว…ลา

บางครั้งหวั่นๆ บางวันก่อเหงา ทะเบียนชื่อนางสาว สัญชาติไทย

สถานะภาพส่วนเกิน ยอมฮับกับความปวดร้าว เพราะเฮามันไร้ทางเดิน

รอวันหน้าที่ส่วนเกิน ตำแหน่งจะหมดวาระวัน…ใด

** ฮักของคนอื่นเขา ตั๋วเฮาเป๋นคนแอบแฝง เปิ้นแบ่งฮักมาเพราะความ

เอ็นดู สงสาร เอาหัวใจ๋ดวงหน้อย ไปฮอมปอยฮักแฟนจาวบ้าน

มีสุขแค่เพียงบางวัน สมหวังแค่บางเว…ลา

Be the first to like.
loading...