เนื้อเพลง 바보를 위한 노래 – 박상우

เพลง : 바보를 위한 노래

ศิลปิน : 박상우

เนื้อเพลง :

新禹唱的”像傻瓜一样”的歌词发音

我好像是个傻瓜

受到伤害也好像没有关系

因为爱上你没有办法 变成了傻瓜

只要能对你好 就很幸福

哪怕只有一次对这我微笑

那个微笑让我很幸福

想要一直爱着那个女孩 直到不能爱为止

只想就这样待在女孩的身边

因为能够付出给予而感到幸福 就是爱情

没有盼望得到任何回复

无论何时都在伸手可及的地方

无论何时都在能听到呼唤的地方

永远不变地为她一直站在那个地方

因为爱着那个女生

我像个傻瓜一样。。。。

na bu na so ge nong ga ba

ha pu gei hei do ke ken qiang ba

no na salang yi langno liao ga do ong qia su wo nu pa bu la so

ga wo nei jia lei qiao den go

he gen ma ne lo hei bo kei den go

heng bo mi la do wu so jiu miao

ke mi so lo hen bu kei

ke niaoga na sa lang a salang mo dei ga ji

yi lo kei ke niao liao tei so yi s bu niang

qiuwu su yi so hen bu ken sa lang yi la

a mu do go ba la ji ya na

ong jie de so nei mi miao la e ge o say

ong jie de bu lo qiu miao de li le go say

piao nang mo xi ke go say li so qiu gei

ke niu sa lang a ni ga

na pa bo la so

Be the first to like.
loading...