เนื้อเพลง ลูกเทวดา – สนุ๊ก สิงมาตร

เพลง : ลูกเทวดา

ศิลปิน : สนุ๊ก สิงมาตร

เนื้อเพลง :

ลูกซายบังเกิดเกล้าอีหลิตั้วเนี่ย

โอ๊ยลูกหล่าลูกเทวดาของแม่

ตื่นแม้ลูกคำเอ๊ยตื่นขึ่นมาหากินเข่ากิปลา

มันสิบ่มีแฮงต่อเด้ะมื่อแลงฮั่นน่ะ

ลูกค่ำลูกคูณลูกแม่ลูกเทวดาคือเว่าง่ายแท้น้อเอ้ย…

ลูกชายคนดีก่อนนี้มันมาดแมน

ลูกชายคนดีตอนนี้มันบ่แม่น เฮ็ดงานบ่เป็น

ยามเว็นพักสายตา ยามแลงลงมาถ่าเบิ่ง

มันห่าวไปเที่ยวเบิดคืนกลับมาเอายามเซ้า

ไปเที่ยวเหมิดคืนกลับมามีแต่เมา

บ่ฟังคำเว่าบ่ฟังดอกคำจาลูกเอ๋ยลูกหล่าพญา..

ของแม่มื้อหนึ้งมื่อหนึ่งเวียกงานบ่เคยแล

มื่อหนึ่งมื้อหนึ่งขี่คร้านคักแท้รีดไถแต่เงินแม่

เด่มือและฮ่ายใส่ขั่นบ่ได้ดังใจ กะเคียด

มันโกรธธาแมะๆขอตังจักหยังยามเห็นหน้า

แมะแม้ะขอตังท่องเอาไว้ลูกเทวดา

อย่าให่เพิ่นได้โกรธธาเดี๋ยวโลกาสิบรรลัย สิบรรลัย

เทวดาของแม่เทวดาของแม่(.ๆ.)

บรรทมสำราญแท้ลูกฮักลูกแพง(.ๆ.)

ลูกเทวดาลูกฮักลูกแพง(.ๆ.)

ลูกฮักลูกแพงลูกค่ำลูกคูณ(.ๆ.)

ลูกชายเทวดาเกิดมาบ่สนใจ

ลูกชายเทวดาเกิดมาบ่เอาไผ

แต่งแต่รถมอเตอร์ไซเท่ไปก็เท่มา

ให่ไทบ้านเขาซาไปทั่ว

เมิดบ้านโทรศัพคุยสาวแม่เอ้ยเป็นวันๆ

โทรศัพคุยสาวแม่เอ้ยจนรำคาญ

ขี่รถเลาะบ้านแป่นแป้นฮอดโรงเรียน

เฮ็ดให่สาวกระโปงเฮี่ยนแนมเบิ่งว่าบ่ได้เทียวงานยามได๋

มอเตอร์ไซกวนเมืองเที่ยวงานยามได๋ขึ้นซื่อลือเลื่อง

มันซอบหาเรื่องหน่าฮ่านหมอลำ ขวดลอยประจำ มันเท่

มันสะใจ แม่สอนแม่ว่าเทวดากะฮ้ายใส่

แม่สอนแม่ว่ารำคาญตะคอกใส

โอ้ยบักเทวดาใหญ่บัดสุดท้ายบ่หวิดแม่ ๆ

เทวดาของแม่เทวดาของแม่(.ๆ.)

ลูกฮักลูกแพงลูกฮักลูกแพง(.ๆ.)

ลูกค้ำลูกคูณลูกค้ำลูกคูณ(.ๆ.)

เทวดาของแม่เทวดาของแม่(.ๆ.)

เฮ่อ..ลูกซายบังเกิดเกล้าอีหลิตั้วเนี่ย

Be the first to like.
loading...