เนื้อเพลง อยากเป็นคนเดิม – แอน

เพลง : อยากเป็นคนเดิม

ศิลปิน : แอน

เนื้อเพลง :

เคยเป็นคนๆหนึ่ง ที่เคยใช้ชีวิตง่ายดาย

มั่นใจในตัวเอง เที่ยวเองคนเดียวบ่อยไป

เธอเป็นคนมาเปลี่ยน ที่มารักแล้วมาทิ้งไป

แล้วทำให้คนมั่นใจ กลายเป็นหวาดกลัว

หมดไปแล้ว ความเข้มแข็งอย่างนั้น

มีเพียงความเคว้งคว้างว่างเปล่า เท่านั้น

อยากเป็นคนเดิม ก่อนเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลง

อยากเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนมันจะยากเกินจะทำ

ฉันคนเก่าที่เคยแข็งแรง เหมือนได้ตายจากไปแสนนาน

ก็เลยไม่รู้จะพ้นจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไร

กลายเป็นคนๆหนึ่ง ที่อ่อนไหวง่ายดายเหลือเกิน

เมื่อเดินคนเดียวก็เหงาเสียจนจับใจ

เธอเป็นคนมาเปลี่ยน ที่มารักแล้วมาทิ้งไป

แล้วทำให้คนมั่นใจ กลายเป็นหวาดกลัว

หมดไปแล้ว ความเข้มแข็งอย่างนั้น

มีเพียงความเคว้งคว้างว่างเปล่า เท่านั้น

อยากเป็นคนเดิม ก่อนเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลง

อยากเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนมันจะยากเกินจะทำ

ฉันคนเก่าที่เคยแข็งแรง เหมือนได้ตายจากไปแสนนาน

ก็เลยไม่รู้จะพ้นจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไร

อยากเป็นคนเดิม ก่อนเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลง

อยากเป็นคนเดิมแต่ดูเหมือนมันจะยากเกินจะทำ

ฉันคนเก่าที่เคยแข็งแรง เหมือนได้ตายจากไปแสนนาน

ก็เลยไม่รู้จะพ้นจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไร

Be the first to like.
loading...