เนื้อเพลง โต๋ล่งตง – t bone

เพลง : โต๋ล่งตง

ศิลปิน : t bone

เนื้อเพลง :

*บักเสียมน้อยออกเดินตีนเปล่าตีนเปลือยจะไปโรงเรียน

ครูบอกให้พากเพียร โตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคน

เรียน เอ้า! เรียนเข้าไป ก.ไก่ ค.ควาย อย่าได้สับสน

ค.คนต้องอดทนลำบากลำบนเราก็ฮึดกันไป

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลง……เก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ….

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

บักเสียมน้อยย่ำเดินแบกอิฐแบกปูนอยู่ในเมืองหลวง

ความตั้งใจใหญ่หลวงสร้างบ้านแปลงเมืองให้ทันสมัย เอ้า!

ฮึดเอ้าฮึดพวกเรายกแอกแบกเสาเอ้าช่วยกันไป

ค.คนต้องอึดไว้ เหงื่อหยดเท่าใดคงได้ดีเอง

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลง……เก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ….

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

พ่อเฒ่าแม่ีเจ้าคอยตาลอยตาใสอยู่ที่นอกชาน

คอยเสียมน้อยกลับบ้านจนบ่ายจนค่ำละก็ยังนั่งคอย

เสียมน้อยเจ้าไปไสหุงข้าวรอไว้เเกงเห็ดเเกงหอย

ค.คนยังนั่งคอยเสียมน้อยมากล่อมเพลงโต๋วล่งตง

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลง……เก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ….

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

Be the first to like.
loading...