เนื้อเพลง รักสุดหัวใจ – ทูล ทองใจ

เพลง : รักสุดหัวใจ

ศิลปิน : ทูล ทองใจ

เนื้อเพลง :

..พี่รักเธอสุดหัวใจ ไม่มีอะไร

จะมาเทียม เทียบเปรียบปาน

รักสุดหัวใจ สุดในดวงใจมาลย์

รักปาน เวหารักดาวเกลื่อนฟ้า

..ฟ้ารักจันทร์ สักเพียงไหน

ไม่เท่าดวงใจ ที่รักสลักอุรา

ถึงฝั่งนที กับสายธารา

พี่คิดว่า ไม่อาจจะมา

เหมือนรักของพี่

..รักสุดหัวใจ จะขอรักไป

ตลอดชีวี ถึงไม่เห็นใจ

พี่ก็ตามที จะเอาชีวี

สังเวยโลกไว้

..พี่รักเธอเท่าชีวา

ยิ่งกว่าจันทรา รักดาวพราวเพริดวิไล

รักพี่แท้จริง ยิ่งกว่าใครใคร

คิดว่าไม่ แปรเปลี่ยนดวงใจ

เหมือนดังสายชล..

Be the first to like.
loading...