เนื้อเพลง Going Crazy – lee Jung Hyun

เพลง : Going Crazy

ศิลปิน : lee Jung Hyun

เนื้อเพลง :

Going Crazy : Lee Jung Hyun

미쳐- Lee Jung Hyun

왜 우니 또 왜 그리 바보같이 혼자니 왜 못 잊니 그사람을 이미 끝나버린 사랑

แว อู รี โต แว คือ ริ พา โบ กัท ที ฮน จา นิ แว มท อิต นี คือ ซา รัม มึล อี มี กึท นา บอ ริน ซา รัง

ทำไมถึงยังร้องไห้ เหมือนคนโ ง่ ทำไมถึงอยู่คนเดียวไม่ได้ ในเมื่อความรักระหว่างเราจบลงแล้ว

어떻게든 지워버려 바보야 이 바보야 이러지마 어리석게 추억에 기대지마

ออ ตอน เก ดึน จิ วอ บอ รยอ พา โบ ยา พา โบ ยา อี รอ จิ มา ออ ริ ซอก เก ชู ออก เก กิ แต จิ มา

อย่าทำตัวเหมือนคนโ ง่, คนโ ง่; ลบความทรงจำเกี่ยวกับเขาออกไปได้แล้ว อย่าคาดหวัง อย่าเสียน้ำตา

다시는 돌아오지않아 이젠울지마

ทา ชิ นึน โดล รา โอ อัน นา อิ เจน อุล จิ มา

อย่าร้องไห้, เขาไม่กลับมาแล้ว

너 땜에 미쳐 있을땐 미쳐 이럴줄 몰랐었어

นอ แตม แม มิ ชยอ อิต ซึล แตน มิ ชยอ อิ รอล ชุล มุล รัต ซอต ซอ

ไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นบ้าได้อย่างนี้

행복에 갇혀 모든걸 바쳐 사랑만 했으니까

แฮง บก เก กัด ฮยอ โม ดึน กอล บา ชยอ ซา รัง มัน แฮซ ซือ นิ กา

ถูกลวงให้คิดกับดักของความสุขและความรัก

어떻게 니가 떠날수있니 그럴줄 몰랐었어

ออ ตอต เก นี กา ตอ นัล ซู อิต นี คือ รอล ชุล มุล รัต ซอต ซอ

ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจากเธอไปไม่ได้

내맘에 상처 추억에 다쳐 쓰라려 아파하길

แน มัม เม ซัง ชอ ชู ออก เก ทา ชยอ ซือ รา รยอ อา พา ฮา กิล

ทั้งๆที่หัวใจฉันเจ็บปวดจากความทรงจำที่โดนทำร้าย

차라리 너 이세상에 없었음 좋겠어 영원히 널 미워하고 원망할꺼야

ชา รา รี นอ อี เซ ซัง เง ออบ ซอซ ซึม ชด เกต ซอ ยอง วอน ฮี นอล มี วอ ฮา โก วอน มัง ฮัล กอ ยา

มันคงจะดี ถ้าโลกนี้ไม่มีเธออยู่ ฉันอยากให้ตัวเองเกลียดเธอได้ตลอดไป

나는 이젠 어떻게 해

นา นึน อิ เจน ออ ตอต เค แฮ

แล้วตอนนี้ ฉันต้องทำอย่างไร

더 이상 그 누구도 사랑할수 없어 난 어떻게 살아가야 하니

ตอ อี ซัง คือ นู กู โด ซา รัง ฮัล ซู ออบ ซอ นัน นอ ออ ตอต เค ชัล รา กา ยา ฮา นิ

จากนี้ ฉันจะมีชีวิตอยู่โดยที่รักใครไม่ได้อีก

다시 내게로 돌아올수없니 사랑해

ทา ชิ แน เก โร ดล รา อล ซู ออบ นิ ซา รัง แฮ

เธอไม่กลับมารักฉันอีกแล้ว

이렇게 니 앞에서 무릎꿇고 빌께 죽을만큼 다시 사랑할께

อี รอน เค นี อัพ เพ ซอ มู รึบ กุล โก พิล เก ชุก กึล มัน กึม ทา ชิ ซา รัง ฮัน เก

ฉันคุกเข่าตรงหน้าเธอ อ้อนวอนให้เธอรักฉันอีกครั้ง

네가 보고싶어 미쳐버릴것 같아 내게로 돌아와 날 혼자 버려두지마

แน กา โพ โก ชิพ พอ มี ชยอ พอ ริล กอท กัท ทา แน เก โร ดล รา วา นัล ฮน จา พอ รยอ ดู จิ มา

ฉันคิดถึงเธอจนแทบจะบ้า ฉันอยากให้เธอกลับมา อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีก

이제서야 사랑이란걸 깨우친걸 늦은 후회뿐 인 걸 하지만 널 잊기 위해

อิ เจ ซอ ยา ซา รัง งี รัน กอล เก อู ชิน กอล นึด ซึน ฮู ฮเว บุน อิน กอล ฮา จิ มัน นอล อิต กิ วี แฮ

มีคนรัก และสนใจเธอมากมาย ถึงจะเป็นคนที่เสียใจเมื่อสายไป แต่ยังทนอยู่อย่างเจ็บปวด

나 그렇게 애를썼지만 소용없는걸 네가 비운자리 채워보려 했지

นา คือ รอต เค แอ รึล ซอต จิ มัน โซ ยง ออบ นึน กอล เน กา พิ อุน จา รา แช วอ พู รยอ แฮต จิ

ถึงฉันจะรู้ว่าเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์ ฉันเป็นคนโชคร้ายที่ตกอยู่ในความว่างเปล่า

그 무엇도 그 누구도 채워질수 없었지 이만큼 이토록 너를 사랑하기에

คือ มู ออต โด คือ นู กู โด แช วอ ชิล ซู ออบ ซอต จิ อิ มัน คึม อี โต โรก นอ รึล ซา รัง ฮา กิ เย

ไม่มีใครสามารถเติมเต็มให้ฉันได้ เพราะฉันไม่สามารถรักใครได้เท่าเธอ

네 맘이 닫혀 네 맘이 닫혀

เน มัม มี ทัด ฮยอ เน มัม มี ทัด ฮยอ

ฉันปิดตัวเอง…ปิดใจตัวเอง

떠날땐 미쳐 이럴줄 몰랐었어

ตอ นัล แตน มี ชยอ อี รอล ชุล มุล รัต ซอต ซอ

ไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไร

내맘에 상처 추억에 다쳐 이토록 아플 줄은 네가 너무 보고싶어 죽겠어

แน มัม เม ซัง ชอ ชู ออก เก ตา ชยอ อี โต โรก อา พึล ชุล รึน เน กา นอ มู โพ โก ชิพ พอ ชุก เกต ซอ

หัวใจฉันเจ็บปวด ทั้งจากความทรงจำที่โดนทำร้าย และความคิดถึงเธอจนแทบขาดใจ

어떡해 너하나만 바라보고 살아갈테니 제발 내게 돌아와줘

ออ ตอก แฮ นอ ฮา นา มัน พา รา โพ โก ซัล รา กัล เท นี เช บัล แน เก ดล รา วา จวอ

ฉันมองดูเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น ได้โปรดกลับมาหาฉันเถอะ

더 이상 그 누구도 사랑할수 없어 난 어떻게 살아가야 하니

ตอ อี ซัง คือ นู กู โด ซา รัง ฮัล ซู ออบ ซอ นัน นอ ออ ตอต เค ชัล รา กา ยา ฮา นิ

จากนี้ ฉันจะมีชีวิตอยู่โดยที่รักใครไม่ได้อีก

다시 내게로 돌아올수없니 사랑해

ทา ชิ แน เก โร ดล รา อล ซู ออบ นิ ซา รัง แฮ

เธอไม่กลับมารักฉันอีกแล้ว

이렇게 니 앞에서 무릎꿇고 빌께 죽을만큼 다시 사랑할께

อี รอน เค นี อัพ เพ ซอ มู รึบ กุล โก พิล เก ชุก กึล มัน กึม ทา ชิ ซา รัง ฮัน เก

ฉันคุกเข่าตรงหน้าเธอ อ้อนวอนให้เธอรักฉันอีกครั้ง

네가 보고싶어 미쳐버릴것 같아 내게로 돌아와 내게로 돌아와

เน กา โพ โก ชิพ พอ มี ชยอ บอ ริล กอต กัท ทา แน เก โร ดล รา วา แน เก โร ดล รา วา

ฉันคิดถึงเธอจนแทบเป็นบ้า กลับมาหาฉันเถอะ….กลับมาหาฉัน

아무리 멀리있어도 아무리 오래 걸려도 돌아올 그 날까지 기다릴꺼야

อา มู รี มอล รี อิต ซอ โด อา มู รี โอ แร กอล รยอ โด ดล รา อล คือ นัล กา จิ คิ ตา รอล กอ ยอ

ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน ไม่ว่าจะนานเพียงใด ขอให้เธอกลับมา ฉันจะรอเธอเสมอ

다시는 거울앞에서 다시는 울지 않을래 다시 넌 돌아와 줄테니까

ทา ชิ นึน กอ อุล อัพ เพ ซอ ทา ชิ นึน อุล จิ อัน นึล แร ทา ชิ นอน ดล รา วา จุล เท นิ กา

หากเธอกลับมา ต่อไปนี้เมื่อมองกระจกเงา ฉันจะไม่ร้องไห้อีกแล้ว

Translated by cu2524.exteenดอทcom, deppdeppfan@SJCC

Take out with Credit

Be the first to like.
loading...