เนื้อเพลง พบเพียงเพื่อผ่าน – Zeal

เพลง : พบเพียงเพื่อผ่าน

ศิลปิน : Zeal

เนื้อเพลง :

เรื่องราวระหว่างสองเรา ฉันเข้าใจ เราคงไปไม่ไกลเกินกว่านี้

reuang raao ra-waang song rao chan kao jai rao kong bpai mai glai gern gwaa nee

Story about two of us, I understand, we might not go any further.

เธอมีเหตุผลของเธอ ก็รู้ดี เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

ter mee het pon kong ter gor roo dee het pon tee tam hai ter bplian bpai

You have your own reason, I know well, reason that change you differently.

อยากรักเธอจนวันสุดท้าย แต่ฉันก็พอเข้าใจ

yaak rak ter jon wan soot taai dtae chan gor por kao jai

I want to love till the last day, but I think I understand,

ว่าพบกันเพื่อเพียงผ่าน เมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉัน

วันนั้นเธอแค่เหงาใจ

waa pop gan peua piang paan meua rak tee ter dtong gaan mai chai chan wan nan ter kae ngao jai

that we just once have met each other, though the love that you want is not from me. That day you just too lonely.

ได้พบกันแค่ช่วงหนึ่ง หมดวันเวลาที่มันลึกซึ้งก็ไป

แม้รักเธอแค่ไหนก็ไม่มีวัน

daai pop gan kae chuang neung mot wan way-laa tee man leuk seung gor bpai mae rak ter kae nai gor mai mee wan

Knowing each other for a while, after the close moment gone, you left. No matter how much I love you there is no chance for me.

จะเหน็บหนาวจะเนิ่นนาน สักเท่าไหร่

ja nep naao ja nern-naan sak tao-rai

No matter how cold, how long it is.

เมื่อวันที่เธอต้องการไปจากฉัน

meua wan tee ter dtong gaan bpai jaak chan

When the day that you wanted to leave me.

ไม่มีความหมายไม่แคร์ไม่สำคัญ กับฉันเธอคงแค่ผ่านเลยไป

mai mee kwaam maai mai kae mai sam-kan gap chan ter kong kae paan loie bpai

no meaning, caring or importance towards me, you just left.

อยากรักเธอจนวันสุดท้าย แต่ฉันก็พอเข้าใจ

yaak rak ter jon wan soot taai dtae chan gor por kao jai

I want to love till the last day, but I think I understand,

ว่าพบกันเพื่อเพียงผ่าน เมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉัน

วันนั้นเธอแค่เหงาใจ

waa pop gan peua piang paan meua rak tee ter dtong gaan mai chai chan wan nan ter kae ngao jai

that we just once have met each other, though the love that you want is not from me. That day you just too lonely.

ได้พบกันแค่ช่วงหนึ่ง หมดวันเวลาที่มันลึกซึ้งก็ไป

แม้รักเธอแค่ไหนก็ไม่มีวัน

daai pop gan kae chuang neung mot wan way-laa tee man leuk seung gor bpai mae rak ter kae nai gor mai mee wan

Knowing each other for a while, after the close moment gone, you left. No matter how much I love you there is no chance for me.

(Interlude)

อยากรักเธอจนวันสุดท้าย แต่ฉันก็พอเข้าใจ

yaak rak ter jon wan soot taai dtae chan gor por kao jai

I want to love till the last day, but I think I understand,

ว่าพบกันเพื่อเพียงผ่าน เมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉัน

วันนั้นเธอแค่เหงาใจ

waa pop gan peua piang paan meua rak tee ter dtong gaan mai chai chan wan nan ter kae ngao jai

that we just once have met each other, though the love that you want is not from me. That day you just too lonely.

ได้พบกันแค่ช่วงหนึ่ง หมดวันเวลาที่มันลึกซึ้งก็ไป

แม้รักเธอแค่ไหน

daai pop gan kae chuang neung mot wan way-laa tee man leuk seung gor bpai mae rak ter kae nai

Knowing each other for a while, after the close moment gone, you left. No matter how much I love you.

ก็พบกันเพื่อเพียงผ่าน เมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉัน

วันนั้นเธอแค่เหงาใจ

gor pop gan peua piang paan meua rak tee ter dtong gaan mai chai chan wan nan ter kae ngao jai

that we just once have met each other, though the love that you want is not from me. That day you just too lonely.

ได้พบกันแค่ช่วงหนึ่ง หมดวันเวลาที่มันลึกซึ้งก็ไป

แม้รักเธอแค่ไหนก็ไม่มีวัน

daai pop gan kae chuang neung mot wan way-laa tee man leuk seung gor bpai mae rak ter kae nai gor mai mee wan

Knowing each other for a while, after the close moment gone, you left. No matter how much I love you there is no chance for me.

Be the first to like.
loading...