เนื้อเพลง รับผิดชอบหน่อย – โอโซน

เพลง : รับผิดชอบหน่อย

ศิลปิน : โอโซน

เนื้อเพลง :

ใครๆเขาก็รู้กัน ว่าเรารักกัน ใครๆเขาก็รู้กัน ว่าเราชอบกัน

มีเธอก็ต้องมีฉัน ไปไหนไปกัน อยู่ดีๆคิดจะหันไปรักคนอื่น แล้วฉันจะทำอย่างไร

เล่นเอาฉันตั้งตัวไม่ทัน ไม่บอกไม่พูดอะไร นี่จะทิ้งกันแล้วใช่ไหมใช่ไหม

ทำอะไรไว้ ต้องรับผิดชอบหน่อย อย่าปล่อยให้รักวันนั้น มันค้างมันคาอยู่อย่างนี้

ทำอะไรไว้ เธอก็คงรู้ดี อย่ามาย่ำยีหัวใจดวงนี้เล้วเดินจากไป

หัวใจทั้งหมดของฉัน เธอก็ได้ไป ชีวิตทั้งหมดเอาไหม ก็จะให้เธอ

เธอได้ทุกอย่างไปแล้ว จะมาทิ้งไป เธอจะทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้

เล่นเอาฉันตั้งตัวไม่ทัน ไม่บอกไม่พูดอะไร นี่จะทิ้งกันแล้วใช่ไหมใช่ไหม

ทำอะไรไว้ ต้องรับผิดชอบหน่อย อย่าปล่อยให้รักวันนั้น มันค้างมันคาอยู่อย่างนี้

ทำอะไรไว้ เธอก็คงรู้ดี อย่ามาย่ำยีหัวใจดวงนี้เล้วเดินจากไป

ทำอะไรไว้ ต้องรับผิดชอบหน่อย อย่าปล่อยให้รักวันนั้น มันค้างมันคาอยู่อย่างนี้

ทำอะไรไว้ เธอก็คงรู้ดี อย่ามาย่ำยีหัวใจดวงนี้เล้วเดินจากไป

Be the first to like.
loading...