เนื้อเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง – แมว

เพลง : ฉันเสียเธอไปหรือยัง

ศิลปิน : แมว

เนื้อเพลง :

เธอ เหมือนเดิม ที่เหมือนเดิมมันแบบไหน

กับท่าทางหมางเหมินเกินจะเข้าใจ

กับสายตาอย่างนั้น ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น

ไม่จำเป็นต้องฝืนใจ เธอก็รู้ ก็รักกันมาแค่ไหน

ฉันมันผิดตรงไหน มากมายนักเหรอ

ข้อหาอะไร ชดใช้กรรมพอหรือยัง

ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ บอกหน่อยได้ไหม

ว่าเกิดอะไรกับฉัน ฉันเสียเธอไปหรือยัง

(ถ้าแม้ว่าเรารักกัน แล้วมันยังไง)

(ถ้าคิดจะไม่รักกัน แล้วรออะไร)

เรา ไม่เหมือนเดิม นับวันยิ่งเลวร้าย

ยิ่งพบเจอยิ่งชัดเจน เธอไม่มีใจ ยิ่งรักไปก็ยิ่งช้ำ

ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น ก็เจ็บเป็น มีหัวใจ

จะรักไม่รัก อย่าทรมานได้ไหม

ฉันมันผิดตรงไหน มากมายนักเหรอ

ข้อหาอะไร ชดใช้กรรมพอหรือยัง

ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ บอกหน่อยได้ไหม

ว่าเกิดอะไรกับฉัน ฉันเสียเธอไปหรือยัง

(ถ้าแม้ว่าเรารักกัน แล้วมันยังไง)

(ถ้าคิดจะไม่รักกัน แล้วรออะไร)

ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น ก็เจ็บเป็น มีหัวใจ

จะรักไม่รัก อย่าทรมานได้ไหม

ฉันมันผิดตรงไหน มากมายนักเหรอ

ข้อหาอะไร ชดใช้กรรมพอหรือยัง

ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ บอกหน่อยได้ไหม

ว่าเกิดอะไรกับฉัน ฉันเสียเธอไปหรือยัง

(ถ้าแม้ว่าเรารักกัน แล้วมันยังไง)

(ถ้าคิดจะไม่รักกัน แล้วรออะไร)

Be the first to like.
loading...