เนื้อเพลง 5th Finger – IU

เพลง : 5th Finger

ศิลปิน : IU

เนื้อเพลง :

다섯째 손가락(5th Finger)

아이유(IU)

첫 눈보다 하얀 나비

ชอ นุโบดา ฮายัน นาพี

노을보다 빨간 장미

โน อึลโบดา พัลกัน จังมี

커피보다 까만 아이 그 눈빛이

ควอพีโบดา กามัน อาอี กือ นุนบิชชี

날 자꾸 설레게만 하는데

นัล จากู ซอลเรเกมัน ฮานึนเด

너랑 나랑 둘 뿐인데

นอรัง นารัง ดุล พูอินเด

너 혼자만 들을 텐데

นอ ฮนจามัน ดือลึล เทนเด

왜 말하지 못 하는지 왜 이러지

เว มัลฮาจี มซ ฮานุนจี เว อีรอจี

또 하루 미루어진 내 고백

โด ฮารู มีรู ออจิน แน โกแบก

가만 너를 보고 있었던

กามัน นอรึล โบโก อีซอดอน

나의 손을 잡은 그 때

นาเอ ซนอึล จาพึน กือ แด

I love you I need you

I love you I need you

우리 둘의 시간 이제부터 시작

อูรี ดูเร ซีกัน อีเจพูทอ ซีจัง

다섯째 손가락에 약속해

ดาซอแจ ซนการาเก ยักซกแค

동그랗게 내린 달빛에

ดงกือราเก แนรีน ดัลพีเช

서로 마주 섰던 그 때

ซอโร มาจู ซอดอน กือ แด

I love you I need you

I love you I need you

우리 둘의 시간 이제부터 시작

อูรี ดุลเร ซีกัน อีเจพูทอ ซีจัง

다섯째 손가락에 약속해

ดาซอเจ ซนการาเก ยักซกแค

꿈만 같은 시간 기분 좋은 시작

กุมมัน กาทึน ซีกัน กีบุน โจอึน ซีจัง

단잠에 들기 전에 기도해

ดันจังเง ดึลกี จอเน กีโดแฮ

I love you I need you forever ~

เครดิท : sungmee

Be the first to like.
loading...