เนื้อเพลง mia – iu

เพลง : mia

ศิลปิน : iu

เนื้อเพลง :

우리 둘 담아 준 사진을 태워

อู-รี ทุล ทา-มา จุน ซา-จี-นึล แท-วอ

วางรูปที่ถ่ายด้วยกัน <ไม่แน่ใจ>

하나 둘 모아 둔 기억을 지워

ฮา-นา ทุล โม-อา ทุน คี-ออ-กึล จี-วอ

ฉันจำได้ว่า มีคนหนึ่งที่หยุดความสัมพันธ์ของเรา

그만 일어나 가야 하는 걸

คือ-มา นี-รอ-นา กา-ยา ฮา-นึน กอล

ฉันหยุดมันไว้

너무 잘 알고 있는데

นอ-มู จา รัล-โก อิน-นึน-เด

ฉันรู้ดีมากไป

왜 난 주저 앉고 마는지

แว นัน ชู-จอ อัน-โก มา-นึน-จี

ทำไมฉันถึงลังเลที่จะนั่งนะ

쏟아지는 빗물은

โซ-ดา-ชี-นึน บิน-มู-รึน

น้ำฝนมากมาย

날 한치 앞도 못 보게 해

นัล ฮัน-ชี อับ-โต มท โบ-เก แฮ

ทำให้ฉันไม่เห็นทางข้างหน้า <ไม่แน่ใจ>

몰아치는 바람은

โม-รา-ชี-นึน พา-รา-มึ

ลมไม่รู้มาจากไหน <ไม่แน่ใจ>

단 한 걸음도 못 가게 해

ทัน ฮัน กอ-รึม-โด มท กา-เก แฮ

ฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณไปแม้ก้าวเดียว

벼랑 끝에 서 있는 듯이

พยอ-รัง กึท-เท ซอ อิน-นึน ดือ-ชี

เหมือนยืนอยู่ตรงหน้าผา

난 무서워 떨고 있지만

นัน มู-ซอ-วอ ตอล-โก อิท-จี-มัน

ฉันกลัวและสั่นเทา

작은 두 손을 모은

ชา-กึน ทู โซ-นึล โม-อึน

มือเล็กๆที่กุมไว้ <ประมาณว่าจะอธิษฐานอะไรสักอย่าง>

내 기도는 하나 뿐이야 돌아와

แน คี-โด-นึน ฮา-นา ปู-นี-ยา โท-รา-วา

คำอธิษฐานเพียงอย่างเดียวของฉัน กลับมาเถอะ

이제는 눈물도 나오지 않아

อี-เจ-นึน นุน-มุล-โด นา-โอ-จี อา-นา

ถึงฉันจะไม่ร้องไห้

울먹일 힘마저 없는것 같아

อุล-มอ-กิล ฮิม-มา-จอ ออม-นึน-กอท กัท-ทา

แต่ฉันรู้สึกเหมือนจะร้องไห้

우리 이별이 꿈이 아닌 걸

อู-รี อี-บยอ-รี กู-มี อา-นิน กอล

เราแยกทางกัน ไม่ได้ฝันไป

너무 잘 알고 있는데

นอ-มู ชา รัล-โก อิน-นึน-เด

ฉันรู้มากเกินไป

왜 난 깨어나길 비는지

แว นัน แก-ยอ-นา-กิล พี-นึน-จี

ทำไมฝนถึงทำฉันตื่น <ไม่แน่ใจ>

쏟아지는 빗물은

โซ-ดา-ชี-นึน บิน-มู-รึน

น้ำฝนมากมาย

날 한치 앞도 못 보게 해

นัล ฮัน-ชี อับ-โต มท โบ-เก แฮ

ทำให้ฉันไม่เห็นทางข้างหน้า

몰아치는 바람은

โม-รา-ชี-นึน พา-รา-มึน

ลมไม่รู้มาจากไหน

단 한 걸음도 못 가게 해

ทัน ฮัน กอ-รึม-โด มท กา-เก แฮ

ฉันไม่สามารถปล่อยคุณไปแม้แต่ก้าวเดียว

벼랑 끝에 서 있는 듯이

พยอ-รัง กึท-เท ซอ อิน-นึน ดือ-ชี

เหมือนยืนอยู่ตรงหน้าผา

난 무서워 떨고 있지만

นัน มู-ซอ-วอ ตอล-โก อิท-จี-มัน

ฉันกลัวและตัวสั่น

작은 두 손을 모은

ชา-กึน ทู โซ-นึล โม-อึน

มือเล็กๆที่กุมไว้

내 기도는 하나 뿐이야

แน คี-โด-นึน ฮา-นา ปู-นี-ยา

คำอธิษฐานอย่างเดียวของฉัน

아픈 내 가슴도 깊은 상처들도

อา-พึน แน คา-ซึม-โด คี-พึน ซัง-ชอ-ดึล-โร

หัวใจที่เจ็บปวด บาดแผลมันลึกนัก

나쁜 널 미워하는데

นา-ปึน นอล มี-วอ-ฮา-นึน-เด

ไม่ถูกต้องที่จะเกลียดคุณ

사진을 태우고 기억을 지워도

ซา-จี-นึล แท-อู-โก คี-ออ-กึล จี-วอ-โด

ฉันวางรูปภาพทิ้งไปเพื่อลบภาพเหล่านั้น <ไม่แน่ใจ>

널 잊을 수 없나 봐 사랑해

นอล อี-จึล ซู ออม-นา-บวา ซา-รัง-แฮ

ฉันมองคุณและไม่สามารถลืมคุณได้ ฉันรักคุณ

쏟아지는 빗물은

โซ-ดา-ชี-นึน บิน-มู-รึน

น้ำฝนมากมาย

날 한치 앞도 못 보게 해

นัล ฮัน-ชี อับ-โต มท โบ-เก แฮ

ทำให้ฉันมองไม่เห็นทางข้างหน้า

몰아치는 바람은

โม-รา-ชี-นึน พา-รา-มึน

ลมไม่รู้มาจากไหน

단 한 걸음도 못 가게 해

ทัน ฮัน กอ-รึม-โด มท กา-เก แฮ

ฉันไม่สามารถปล่อยคุณไปได้แม้แต่ก้าวเดียว

벼랑 끝에 서 있는 듯이

พยอ-รัง กึท-เท ซอ อิน-นึน ดือ-ชี

เหมือนยืนอยู๋ตรงหน้าผา

난 무서워 떨고 있지만

นัน มู-ซอ-วอ ตอล-โก อิท-จี-มัน

ฉันกลัวและตัวสั่น

작은 두 손을 모은

ชา-กึน ทู โซ-นึล โม-อึน

มือเล็กๆที่กุมไว้

내 기도는 하나 뿐이야

แน คี-โด-นึน ฮา-นา ปู-นี-ยา

คำอธิษฐานเพียงหนึ่งเดียวของฉัน

돌아와 돌아와

โท-รา-วา โท-รา-วา

กลับมาเถอะ กลับมา

Be the first to like.
loading...