เนื้อเพลง Learns to love – Ryan Paran

เพลง : Learns to love

ศิลปิน : Ryan Paran

เนื้อเพลง :

우두커니 너를 보는 내 모습 참 너무나 우스워

อูดูกอนี นอรึล โพนึน เน โมซึบ ชัมนอมนาูอูซือวอ

입가엔 미소가 가득히 고여선 말이야

อิบกาเอน มีโซกา คาดึกกี โคยอซอนมารียา

너를 보는 내 눈이 촉촉하게 니 맘을 만지고 있나봐

นอรึล โพนึน เนนูนี ชกชกคาเกนีมามึล มันจีโกอิซนาบวา

좋아해 라고하면 쑥스럽다 못해 창피해

โชฮาเฮ ราโคฮามยอน ซุกซือรอบดอ มซเซชังพิเฮ

참 고마워 너 때문에 행복하게 돼서

ชัม โคมาวอ นอ เตมุนเน แฮงบกคาเก เทวซอ

어쩌면 평생 모르고 살뻔 했어

ออซอ มยอนพยองเซง โมรือโก ซัลปอน แฮซอ

이제야 그걸 알아 참 다행이야

อีเจยาคือกอล รัลรา ชัม ดาเฮงอียา

어쩌면 모르고 그냥 널 지나쳤을지도 몰라 나

ออซอ มยอนโมรือโก คือนยังนอล จีนาชยอซึลชีโด มลรานา

사랑해 널 사랑해 지금 말 못 해도

ซารางเฮ นอล ซารางเฮ จีกึมมัลมซเทโด

평생 널 지키며 니 옆에 서 꼭 안아줄게

พยองเซง นอล จีกีมยอนนียอเพ ซอกกอานาชุลเก

자랑해 널 자랑해 늘 내게 자랑해

ชารางเฮ นอล ชารางเฮ นึลเนเกชารางเฮ

다른 누구보다 예쁜 널 자랑해 사랑해 널 이렇게 나

ทารึน นูกูโบดาเยปึน นอลชารางเฮ ซารางเฮ นอล อีรอกเค นา

널 향한 내 맘이 촉촉하게 니 맘을 만지고 있나봐

นอลฮยังฮันเน มามี ชกชกคาเก นี มามึลมันชีโก อิซนาบวา

고마워 라고하면 미소가 아닌 눈물이나

โคมาวอ ราโกฮามยอน มีโซกาอานินนุนมุลรีนา

참 고마워 너 때문에 행복하게 돼서

ชัม โคมาวอ นอ เตมุนเน แฮงบกคาเก เทวซอ

어쩌면 평생 모르고 살뻔 했어

ออซอ มยอนพยองเซง โมรือโก ซัลปอน แฮซอ

이제야 그걸 알아 참 다행이야

อีเจยาคือกอล รัลรา ชัม ดาเฮงอียา

어쩌면 모르고 그냥 널 지나쳤을지도 몰라 나

ออซอ มยอนโมรือโก คือนยังนอล จีนาชยอซึลชีโด มลรานา

사랑해 널 사랑해 지금 말 못해도

ซารางเฮ นอล ซารางเฮ จีกึมมัลมซเทโด

평생 널 지키며 니 옆에 서 꼭 안아줄게

พยองเซง นอล จีกีมยอนนียอเพ ซอกกอานาชุลเก

자랑해 널 자랑해 늘 내게 자랑해

ชารางเฮ นอล ชารางเฮ นึลเนเกชารางเฮ

다른 누구보다 예쁜 널 자랑해 사랑해 널

ทารึน นูกูโบดาเยปึน นอลชารางเฮ ซารางเฮ นอล

널 사랑해 널 사랑해 지금 말 못해도

นอล ซารางเฮ นอล ซารางเฮ จีกึมมัลมซเทโด

평생 널 지키며 니 곁에서 너만을 안아 줄꺼야

พยองเซง นอล จีกีมยอนนีกยอทเทซอ นอมานึล อานา ชุลกอยา

자랑해 널 자랑해 늘 내게 자랑해 다른 누구보다 예쁜 널 자랑해 사랑해 널 이렇게 나

ชารางเฮ นอล ชารางเฮ นึล เนเก ชารางเฮ ทารึน นูกูโบดา เยปึน นอล ชารางเฮ ซารางเฮ นอล อีรอกเค นา

Be the first to like.
loading...