เนื้อเพลง ขนำน้อย – ป๋อง ณ ปะเหลียน

เพลง : ขนำน้อย

ศิลปิน : ป๋อง ณ ปะเหลียน

เนื้อเพลง :

(ขะ)หนำหลังน้อยหลังคามุงจาก ฝา(ผนัง)สองฟากกั้นด้วยไม้ไผ่สาน ราวบันได และหัวนอกชาน เลื่อยเอาต้นตาล ทำเป็น(กระ)ดานปูพื้น

(ข)หนำหลังน้อยของเราค่อยๆ ส้ราง ช่วยกันถากถางสร้างเป็นรังรักเรา เสร็จจากไร่เสร็จจากนาได้บรรเทา เป็นที่สองเราครองรักกันในหนำหลังน้อย

บัดนี้หนำหลังนี้ร้างเสียแล้ว เมื่อน้องแก้วของพี่หนึไปอยู่กรุง ปล่อยให้หนำรกร้างอยู่ข้างทุ่ง หญ้าคา(กระ)ทุ้งแทงหลังคารั่วแหม็ดแล้ว

มอดมันไช ไม้ดานหัวนอกชานพุกหมด น้ำฝนหยดจากหลังคาลงมาเป็นแถว ลมพัดพาฝาสองข้างโหะ(พัง)แหม็ดแล้ว ยังไม่เห็นวี่แววน้องจะหลบมา

หนำหลังน้อยปลายนาหลังคารั่วฝน รอคอยคนรักมาช่วยถากช่วยถาง อย่าปล่อยหนำปลายนาของเราให้ร้าง หลบมาสร้างหนำหลังน้อยที่ปลายนา

บัดนี้หนำหลังนี้ร้างเสียแล้ว เมื่อน้องแก้วของพี่หนึไปอยู่กรุง ปล่อยให้หนำรกร้างอยู่ข้างทุ่ง หญ้าคา(กระ)ทุ้งแทงหลังคารั่วแหม็ดแล้ว

มอดมันไช ไม้ดานหัวนอกชานพุกหมด น้ำฝนหยดจากหลังคาลงมาเป็นแถว ลมพัดพาฝาสองข้างโหะ(พัง)แหม็ดแล้ว ยังไม่เห็นวี่แววน้องจะหลบมา

หนำหลังน้อยปลายนาหลังคารั่วฝน รอคอยคนรักมาช่วยถากช่วยถาง อย่าปล่อยหนำปลายนาของเราให้ร้าง หลบมาสร้างหนำน้อยที่ปลายนา

อย่าปล่อยหนำปลายนาของเราให้ร้าง หลบมาสร้างหนำน้อยที่ปลายนา

Be the first to like.
loading...