เนื้อเพลง love (rap ver.) – xing

เพลง : love (rap ver.)

ศิลปิน : xing

เนื้อเพลง :

사랑이었던 걸 모르고 만났었다면

ซา-รัง-งี-อ็อต-ตอน กอล โม-รือ-โก มัน-นัด-ซอท-ตา-มยอน

ตอนที่เราคบกันผมยังไม่รู้จักความรักดีพอ

헤어진 후 느끼게 된다고

เฮ-ออ-จิน ฮู นือ-กี-เก ดเวน-ดา-โก

จนวันที่จากกันไปถึงได้รู้ว่าเป็นเช่นไร

시간이 흘러서 보고 싶어질 쯤 아픔이란게 찾아오고

ชิ-กัน-นี ฮึล-ลอ-ซอ โบ-โก ชิพ-พอ-จิล จึม อา-พึม-มี-รัน-เก ชา-จา-โอ-โก

ผมเฝ้าตามหา เฝ้าคิดถึงมากเท่าๆ กับที่รู้สึกเจ็บปวดตลอดเวลาที่เคลื่อนผ่าน

알 수 없는 그 어느 날에 그리움이 다가오고

อัล ซุ อ็อบ-นึน คือ ออ-นือ นา-เร คือ-รี-อุม-มี ทา-กา-โอ-โก

ความคิดถึงเข้ามาเกาะกุมหัวใจในแต่ละวันโดยที่ไม่รู้ตัว

돌아가려 해보면 이미 멀어져가는

ทล-ลา-กา-รยอ เฮ-โบ-มยอน อี-มี มอล-ลอ-จยอ-คา-นึน

ผมย้อนกลับไประลึกถึงความหลัง ในขณะที่คนนั้นจากไปไกลแล้ว

슬픈 얘기가 만들어지고

ซึล-พึน เย-กี-กา มัน-ดึล-ลอ-ออ-จี-โก

มันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่ . .

고마워요 내 마음속에 그토록 오랫동안 살아와줘서

โค-มา-วอ-โย เน มา-อึม-โซ-เก คือ-โท-รก โอ-เรน-ดง-งัน ซา-รา-วา-จวอ-ซอ

ขอบคุณนะ สำหรับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนาน

지쳐가던 시간에 그대를 생각하면서

จี-ชยอ-กา-ตอน ชิ-กัน-เน คือ-เด-รึล เซง-กัก-คา-มยอน-ซอ

หากได้คิดถึงคุณยามเหนื่อยล้า

내가 일어설 수 있게 해준 그대

เน-กา อิ-รอ-ซอล ซุ อิต-เก เฮ-จุน คือ-เด

ผมก็มีกำลังสำหรับทำทุกๆ สิ่ง

알 수 없는 그 어느 날에 그리움이 다가오고

อัล ซุ อ็อบ-นึน คือ ออ-นือ นา-เร คือ-รี-อุม-มี ทา-กา-โอ-โก

ความคิดถึงเข้ามาเกาะกุมหัวใจในแต่ละวันโดยที่ไม่รู้ตัว

돌아가려 해보면 이미 멀어져가는

ทล-ลา-กา-รยอ เฮ-โบ-มยอน อี-มี มอล-ลอ-จยอ-คา-นึน

ผมย้อนกลับไประลึกถึงความหลัง ในขณะที่คนนั้นจากไปไกลแล้ว

슬픈 얘기가 만들어지고

ซึล-พึน เย-กี-กา มัน-ดึล-ลอ-ออ-จี-โก

มันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่ . ..

고마워요 내 마음속에 그토록 오랫동안 살아와줘서

โค-มา-วอ-โย เน มา-อึม-โซ-เก คือ-โท-รก โอ-เรน-ดง-งัน ซา-รา-วา-จวอ-ซอ

ขอบคุณนะ สำหรับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนาน

지쳐가던 시간에 그대를 생각하면서

จี-ชยอ-กา-ตอน ชิ-กัน-เน คือ-เด-รึล เซง-กัก-คา-มยอน-ซอ

หากได้คิดถึงคุณยามเหนื่อยล้า

내가 일어설 수 있게 해준 그대

เน-กา อิ-รอ-ซอล ซุ อิต-เก เฮ-จุน คือ-เด

ผมก็มีกำลังสำหรับทำทุกๆ สิ่ง

사랑해요 기억이 나요 언제나 간직할수 있었기에

ซา-รัง-เฮ-โย คี-ออก-กี-นา-โย ออน-เจ-นา คัน-จิก-คัล ซุ อิต-ซอต-กี-เอ

ผมรักคุณนะ ผมจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดไป

너무 늦었지만 너무 몰랐었지만

นอ-มู นึต-จ๊อต-จี-มัน นอ-มู มล-ลัต-ซอต-จี-มัน

แม้จะสายไปมาก แม้คุณจะไม่รับรู้อะไรอีกแล้ว แต่ . .

사랑이란걸 알게해준

ซา-รัง-งี-รัน-กอล อัล-เก-เฮ-จุน

ผมก็ยังจะเก็บความรักนี้เอาไว้ต่อไป

고마워요 내 마음속에 그토록 오랫동안 살아와줘서

โค-มา-วอ-โย เน มา-อึม-โซ-เก คือ-โท-รก โอ-เรน-ดง-งัน ซา-รา-วา-จวอ-ซอ

ขอบคุณนะ สำหรับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนาน

고마워요

โค-มา-วอ-โย

ขอบคุณ …

Be the first to like.
loading...