เนื้อเพลง มือที่สาม – ปุยฝ้าย AF4

เพลง : มือที่สาม

ศิลปิน : ปุยฝ้าย AF4

เนื้อเพลง :

เธอบอกคนว่าฉันนั้นร้าย ฉันถูกเธอนินทาว่าร้าย

ทำผู้ชายของเธอเปลี่ยนไป แย่งหัวใจเขาไปจากเธอ

ชายหนึ่งคนที่เธอนั้นรัก กลับทำเขาต้องมีน้ำตา

ทนทุกข์ใจในวันผ่านมา และฉันเป็นเหมือนคนรับฟัง

*เวลาอ่อนแอเขาเห็นเหมือนฉันเป็นคนเข้าใจ

ผิดที่เขาที่ฉันที่ใคร ให้เธอเป็นคนคิดดู

**เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม ผู้หญิงที่คอยแย่งใคร

เรื่องไม่จริง.. เพราะเธอเป็น

คนปล่อยทิ้งให้เขาเดินมา

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม ด่่าฉันหัวใจด้านชา

โทษฉันทำไม หากเธอเห็นว่ามือ

ของเธอสองมือมันดีไม่พอ..

ฉันไม่รั้งไม่เคยหึงหวง อยู่ที่เขาจะตัดสินใจ

ไม่สำคัญจะคิดอย่างไร อยู่ที่ใจเขาจะเลือกเอง..

(ซ้ำ *,**)

อยากบอกให้รู้ ที่เขาต้องเปลี่ยน

เธอเป็นคนเปลี่ยน ไม่ใช่ฉัน เธอได้ยินไหม..

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม ผู้หญิงที่คอยแย่งใคร

เรื่องไม่จริงเพราะเธอเป็นคนปล่อยทิ้งให้เขาเดินมา

เป็นบุคคลที่สาม มือที่สาม ด่าฉันเป็นคนต่ำช้า…

โทษฉันทำไม หากเธอเห็นว่า

มือของเธอสองมือมันดีไม่พอ

โทษฉันทำไม หากเธอเห็น

ว่ามือของเธอสองมือมันดีไม่พอ..

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Be the first to like.
loading...