เนื้อเพลง Forgive Me – Kyuhyun

เพลง : Forgive Me

ศิลปิน : Kyuhyun

เนื้อเพลง :

请不要分了以后还记得亲吻过的承诺

ฉิ่ง ปู๋ เหย้า เฟิน เลอ อี่ โฮ่ว ไห จี้ เตอะ ชิน เหวิ่น กว้อ เตอะ เฉิง นว่อ

หลังจากเลิกกันไปแล้ว ขอจงอย่าจำจูบคำมั่นสัญญาของเราต่อไปอีกเลย

你的永久已不属於我

หนี่ เตอะ หย่ง จิ่ว อี่ ปู้ สู่ อวี๋ หว่อ

ตลอดกาลของเธอ ไม่ใช่ฉันอีกต่อไปแล้ว

默默低头那时我很多话梗在喉咙

ตอนนั้นที่ชั้นได้แต่ก้มหน้านิ่งเงียบ มีคำพูดที่จุกอยู่ในลำคอเต็มไปหมด

你的笑你的快乐不是我爱太多想太多

หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง เตอะ ไคว่ เล่อ ปู๋ ซื้อ หว่อ อ้าย ไท่ ตวอ เสี่ยง ไท่ตวอ

รอยยิ้มของเธอ ความสุขของเธอ ไม่ได้เป็นเพราะชั้นรักเธอมาก คิดถึงเธอมาก

我能感受他比我适合

หว่อ เหนิง ก่าน โซ่ว ทา ปี๋ หว่อ ซื่อ เหอ

ชั้นยอมรับได้ว่าเขาน่ะเหมาะสมมากกว่าชั้น

爱放了手我伪装冷漠比你先说分手

อ้าย ฟ่าง เลอ โส่ว หว่อ เหว่ย จวง เหลิ่ง ม่อ ปี๋ หนี่ เซียน ซวอ เฟิน โส่ว

เพราะรักถึงปล่อยไป ชั้นแกล้งทำท่าทางเย็นชาชิงบอกเลิกเธอก่อน

请原谅我原谅我不成熟

ฉิ่ง เหยวียน เลี่ยง หว่อ เหยวียน เลี่ยง หว่อ ปู้ เฉิง โสว

ยกโทษให้ชั้นนะ ยกโทษให้ชั้นที่ไม่เป็นผู้ใหญ่พอ

不爱你是藉口好让你离开我

ปู๋ อ้าย หนี่ ซื่อ เจี้ย โข่ว เห่า ยร่าง หนี่ หลี ไค หว่อ

ไม่รักเธอ เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อให้เธอไปจากชั้นได้ง่าย

请原谅我好想自私将你占有

ฉิ่ง เหยวียน เลี่ยง หว่อ เหา เสี่ยง จื้อ ซือ เจียง หนี่ จ้าน โหย่ว

ยกโทษที่ชั้นคิดอยากจะให้เธอเป็นทั้งหมดของชั้นคนเดียว

一个寂寞就给我承受换你过更好的生活

อี๋ เก๊อะ จี้ ม่อ จิ้ว เก่ย หว่อ เฉิง โซ่ว ฮ่วน หนี่ กว้อ เกิ้ง เห่า เตอะ เซิง หัว

ความเหงาหนึ่ง ทำให้ชั้นสามารถยอมรับที่จะให้เธอเปลี่ยนไปอยู่ในชีวิตที่ดีกว่า

[ย้อนหมด ตั้งแต่ต้น]

爱过恨过哭过也笑过

อ้าย กว้อ เฮิ่น กว้อ คู กว้อ เสี้ยว กว้อ

เคยรัก เคยเกลียด เคยร้องไห้ และเคยหัวเราะ

亲吻过你的脆弱

ชิน เหวิ่น กว้อ หนี่ เตอะ ชุ่ย ยร่อ

เคยจูบเธอที่อ่อนแอ

其实我比谁都要懦弱

ฉี สือ หวอ ปี่ เสย โตว เหย้า นว่อ ยร่อ

แต่ที่จริงแล้วชั้นต่างหากที่อ่อนแอมากกว่าใคร

原谅我必须假装爱错

เหยวียน เลี่ยง หว่อ ปี้ ซวี เจี่ย จวง อ้าย ชว่อ

ยกโทษให้ชั้นที่ต้องแกล้งทำเป็นว่ารักผิดคน

别让时间倒流我怕说不出口

เปี๋ย ยร่าง สือ เจียน เต้า หลิว หว่อ ผ้า สวอ ปู้ ชู โข่ว

อย่าให้เวลาไหลย้อนกลับมา ชั้นกลัวว่าจะพูดออกไปไม่ได้อีก

原谅我没有解释太多心痛

เหยวียน เลี่ยง หว่อ เหมย โหย่ว เจี่ย ซื่อ ไท่ ตวอ ซิน ท่ง

ยกโทษให้ชั้นที่ไม่ได้อธิบายถึงหัวใจที่เจ็บปวดทรมานมากมาย

别无所求彻底忘了我爱原来要舍得

เปี๋ย อู๋ สว่อ ฉิว เช่อ ตี่ ว่าง เลอ หว่อ อ้าย เหยวียน ไหล เหย้า เส่อ เต๋อ

ที่ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรอีก นอกจากการลืมความรักของชั้น ที่จริงก็แค่อยากตัดใจให้ได้

我难过我才懂

หว่อ หนาน กว้อ หว่อ ไฉ ต่ง

พอชั้นเสียใจ ชั้นถึงได้เข้าใจ

Be the first to like.
loading...