เนื้อเพลง พอเพียง – P2Warship

เพลง : พอเพียง

ศิลปิน : P2Warship

เนื้อเพลง :

แม้เวลาจะนานแค่ไหน ยังจำคำพ่อเราได้ดี

ขอให้เดินไปตามหลักนี้ แล้วจะมีตามต้องการ

* ก่อนนั้น ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่เวลาผ่านไป จึงเริ่มพอได้รู้ว่า

**เราจะพอเพียงแค่เราเพียงพอ

เราจะมีพอแม้เราพอมี

เราจะดีพอแค่เราพอดี

เราจะพอใจแค่ใจเราพอ

แม้จะรวยมากมายแค่ไหน แต่เท่าไรก็คงไม่พอ

ถ้าใจเราไม่รู้จักพอ คงไม่มีตามต้องการ

(*,**)

ฉันจะจดจำ คำพ่อไว้ตลอดไป

จำคำที่พ่อได้บอกไว้ ตลอดไป

(**)

เราจะพอใจแค่ใจเราพอ

Be the first to like.
loading...