เนื้อเพลง now you see it – pitbull

เพลง : now you see it

ศิลปิน : pitbull

เนื้อเพลง :

Shake that ass for me girl shake that ass for me you kno ba ba ba ba ba fuck the birmans because im angry of the dollas bills ya colors motherfuckers dont talk like that you shit ass nigga whaat motherfuckers westside till we die mother fucker my ak 47 make sure that none of your kids will grow see yaaa west cost mostherfucker bad boy killers

Be the first to like.
loading...