เนื้อเพลง อยู่คนเดียว – ปั่น

เพลง : อยู่คนเดียว

ศิลปิน : ปั่น

เนื้อเพลง :

ย้ำคำสุดท้าย บอกฉัน ซิ มั่นใจ

ถึงมันจะสาย แต่ฉัน นั้น เข้าใจ

รู้กันอยู่แล้ว ว่ามันไม่เหมือนเก่า

หากฝืน รั้งไว้ ทำเล่น ละคร

หัว ใจ ต้องร้าวรอน ต้องทรมาน เรื่อยไป

ไม่ต้องพูดกัน แต่ฉัน นั้น เข้าใจ

แม้ความผูกพันธ์ ยิ่งนาน ยิ่ง ไกลกัน

รู้กันอยู่แล้ว ว่ามันไม่เหมือนเก่า

เหตุใด จะทน เพื่อใคร กันเล่า

ฝืน ใจ ยิ่งหมองเศร้า หากเรา ยังทน เรื่อยไป

อยู่คนเดียว ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

อยู่คนเดียว ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

ย้ำคำสุดท้าย บอกฉัน ซิ มั่นใจ

ถึงมันจะสาย แต่ฉัน นั้น เข้าใจ

รู้กันอยู่แล้ว ว่ามันไม่เหมือนเก่า

หากฝืน รั้งไว้ ทำเล่น ละคร

หัว ใจ ต้องร้างรอน ต้องทรมาน เรื่อยไป

ไม่ต้องพูดกัน แต่ฉัน นั้น เข้าใจ

แม้ความผูกพันธ์ ยิ่งนาน ยิ่ง ไกลกัน

รู้กันอยู่แล้ว ว่ามันไม่เหมือนเก่า

เหตุใด จะทน เพื่อใคร กันเล่า

ฝืน ใจ ยิ่งหมองเศร้า หากเรา ยังทน เรื่อยไป

อยู่คนเดียว ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

อยู่คนเดียว ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

อยู่คนเดียว อยู่คนเดียว

ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

อยู่คนเดียว ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

อยู่คนเดียว อยู่คนเดียว อยู่คนเดียว

อยู่คนเดียว ถ้ามันดีกว่า บอกลา คำเดียว ก็พอ

อยู่คนเดียว

Be the first to like.
loading...