เนื้อเพลง บุญคุณปูดำ – นูโว

เพลง : บุญคุณปูดำ

ศิลปิน : นูโว

เนื้อเพลง :

แต่ก่อนกาลครั้ง นั้นยังมีปูดำ ดูๆไปมันทำท่าทางประหลาด

ตาโปนมีแปดขา หน้าตาสบายใจ เดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอด

ตัวมันดำๆ มีก้ามโตยกโชว์หน้าดู ตัวมันมีรู ขุดเอาไว้เอนกายประจำ

* ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปูดำ ไม่ทำอะไรใคร

ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปูดำ ไม่ทำอะไรใคร

อยู่ต่อมาวันนั้นถึงวันของปูดำ มันคงมีเวรกรรมตามธรรมชาติ

เกิดคลาดแคลนอาหารผู้คนไม่มีกิน ปูดำเดินตามดินก็เลยเป็นเหยื่อ

** กลายเป็นปูเค็ม เติมท้องเต็มจนๆเรื่อยไป บุญคุณปูดำ จดจำไว้ในใจอย่าลืม

( * )

อยู่ต่อมาวันนั้นถึงวันของปูดำ มันคงมีเวรกรรมตามธรรมชาติ

( ** )

*** ปูดำ จะทำให้เป็นปูดอง ปูดอง ก็กลายเป็นปูเค็ม

( *** , *** )

Be the first to like.
loading...