เนื้อเพลง Lollipop – 2NE1 ft. Big Bang

เพลง : Lollipop

ศิลปิน : 2NE1 ft. Big Bang

เนื้อเพลง :

Lolli Lolli oh Lollipop

Lolli Lolli oh Lolli Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh 넌 나의 Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

Lolli Lolli Lollipop Boy 넌 나의 Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Boy นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

막대사탕보다 더 달콤한

มักแดซาทังโบดา ดอ ดัลโคมฮัน

내 마음은 터질듯한 Dynamite

แน มาอึมมึน ทอชีลดึดซาน Dynamite

난 깔끔한 남자 T.O.P.

นัน กัลกึมฮัน นัมจา T.O.P.

내사랑 Bling Bling like L E D

แนซารัง Bling Bling like L E D

그댄 딱 내 스탈야

คือแดน ตัก แน ซึทัลยา

반짝반짝 스타야

พันจักบันจัก ซึทัลยา

색다른걸 원해?

แซกดารึนกอล วอนแฮ?

Let me show you if that’s okay

Now come on

색깔은 Rainbow

แซกกัลรึน Rainbow

날 느낀 순간 넌 빠져버린걸 알아

นัล นือกีน ซุนกัน นอน ปาจยอบอรีนกอล อัลรา

You just can’t control

날 사로 잡은 건

นัล ซาโร จับบึล กอล

너와 나만이 아는 우리 둘의 Secret light

นอวา นามันนี อานึน อูรี ดุลรี Secret light

[HOOK]

Lolli-Lolli-Lollipop 달콤하게 다가와

Lolli-Lolli-Lollipop ดัลโคมมาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop 내게 속삭여줘

Lolli-Lolli-Lollipop แนเก ซกซักกยอจวอ

Lolli-Lolli-Lollipop 상큼하게 다가와

Lolli-Lolli-Lollipop ซังคึมฮาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop 지금 원하잖아

Lolli-Lolli-Lollipop จีกึม วอนฮาจันวา

Lolli Lolli Lollipop Girl 넌 나의 Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Girl นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

날 설레게 하는 너의 Body 너의 Move

นัล ซอนเรเก ฮานึน นาเอ Body นาเอ Move

이미 네 시선을 가둬버린 나의 Groove

อีมี เน ซีซอนนึล กาดวอบอรีน นาเอ Groove

식상함들은 매일 날 지치게 해

ซีกซังฮัมดึลนึน แมอีล นัล จีชีเก แฮ

Let’s just keep You and I F.R.E.S.H

Now come on

색깔은 Rainbow

แซกกัลรึน Rainbow

날 느낀 순간 넌 빠져버린걸 알아

นัล นือกีน ซุนกัน นอน ปาจยอบอรีนกอล อัลรา

You just can’t control

날 사로 잡은 건

นัล ซาโร จับบึล กอล

너와 나만이 아는 우리 둘의 Secret Light

นอวา นามันนี อานึน อูรี ดุลรี Secret light

[HOOK]

Lolli-Lolli-Lollipop 달콤하게 다가와

Lolli-Lolli-Lollipop ดัลโคมมาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop 내게 속삭여줘

Lolli-Lolli-Lollipop แนเก ซกซักกยอจวอ

Lolli-Lolli-Lollipop 상큼하게 다가와

Lolli-Lolli-Lollipop ซังคึมฮาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop 지금 원하잖아

Lolli-Lolli-Lollipop จีกึม วอนฮาจันวา

Lolli Lolli Lollipop Boy 넌 나의 Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Boy นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

[Bridge]

한 순간의 느낌이 아냐 두 눈을 감아도 넌 내 앞에 서있는걸

ฮัน ซุนรันเน นือกีมเม อานยา ทู นุนนึล คัมมาโด นอน แน อัพเพ ซออีซนึนกอล

내가 바라던 그게 너야 이대로 너와 나 저 불빛아래

แนกา บาราดอน คือเก นอยา อีแดโร นอวา ฉอ บุลบีชชาแร

[HOOK]

Lolli-Lolli-Lollipop 달콤하게 다가와

Lolli-Lolli-Lollipop ดัลโคมมาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop 내게 속삭여줘

Lolli-Lolli-Lollipop แนเก ซกซักกยอจวอ

Lolli-Lolli-Lollipop 상큼하게 다가와

Lolli-Lolli-Lollipop ซังคึมฮาเก ทากาวา

Lolli-Lolli-Lollipop 지금 원하잖아

Lolli-Lolli-Lollipop จีกึม วอนฮาจันวา

Lolli Lolli Lollipop oh 넌 나의 Lollipop

Lolli Lolli Lollipop oh นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

Lolli Lolli Lollipop oh 넌 나의 Lollipop

Lolli Lolli Lollipop oh นอน นาเอ Lollipop

Lolli Lolli Lollipop Oh Lolli-Pop-Pop

Be the first to like.
loading...