????????? Wo Ai Yu Yue Hua – s.h.e

???? : Wo Ai Yu Yue Hua

?????? : s.h.e

????????? :

????(????)???????????????

hi diao guan mong bi lang guan ei lu wan wan kiao kiao teng gao shua ka

?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????

???????? ???????

shua ka wu ji le zheng ah gong dio dua di hia

???????????????????????????????????????

?????????????????? Me So La ~~ Me So La~~

che mi che mi ei de na de de long ma shui hong di qiu guo MI SO LA MI SO LA

????????????????????????????????????????????????????????? Me So La ~~ Me So La~~

???????????????????

em zai yin ying gia hui ooi xie mi si ke long ma le kui man shua

??????????????????????????????????????????????????

????????????????

gan kong ji wu xie wai dou yin ei to ga tian tong lai ei shua

???????????????????????????????????????????????????????

???????? ????????? ?????????????

gu ao gu ao ei chu hiang ni die bo ho ah gong ah ma ah gong ka ki gai bian ei guo yi qiu ho gua thiang

??????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????

???????? ???????????

ji diao guo boi gua gao dua han dian dian hia dio yi qiu ya qiu boi shua

????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????

?????????? ??? ????

xi mang li kang kuan ei dong jin ziu thiang ai dien xue ji le shiang

?????????????????????????????????? ?????????????????????????

???????? ???????????

ji diao guo boi gua gao dua han dian dian hia diao yi qiu ya qiu boi shua

????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????

?????????? ???????

sui ran kong she gai bu shi die bian huo ma shi ai ji diao guo

??????????????????????????????????? ???????????? ????????????

(??? ???????? ???? ??????????? ???? ???????

wu ya hui wu ya hui mei chua bo mei chua bo chua diao ji le da ko dai am kuan o o ba jiu to to qin qiu huo che yan deng tong

???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????? ?????????????????????????

(??? ???????? ???? ??????????? ???? ???????

wu ya hui wu ya hui mei chua bo mei chua bo chua diao ji le da ko dai am kuan o o ba jiu to to qin qiu huo che yan deng tong

???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????? ?????????????????????????

??????????????? ?????????????

da gai deng dao ji le suo zai gua xi guan deng che ka deng che ka na gia na ti to di tie neng neng to ei chan hua

????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????

????????????? ???????????

ho tie ho tie pian pian bui a bui bui ah bui yin gua xiang boi lia ji chang wu gua gin na shi chun ei qiua xiang

?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????

??????????????? ??????????????

da qiu bian ei ji tiao ke lao lao lao gui ke ke ei shua ke ke tong zui ya qin jio tiao t jio dio bei hun na qiong shui gia

?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????

????????? ????? ????????? ?????

tou gui boi ah bo hu ma wu hei qi hui hang hang lai jia na jia na wuan ah ma qiu gua ho gun thiang

?????????????? ?????????????????? ????????????????? ????????? ??????????????????????

????????????????~????????? (?????~)

yuan lai yi leng ei ni dai (bei qua bo bei + ang em ba wu zu you ei luan ai ( dang dio wu ji gang

?????????????????????????????????? (???????????????????? ??????????????) ??????????????????????????????? (??????????????)

??????????? ???~??????????? ??????

(+ qua long thiang bei mu ei an pai (guan lai) jek dio shi yin hi lei nian dai ( hi lei nian dai

?????????????????????????????????????????????? (???????????) ????????????????????????? (????????)

Be the first to like.
loading...