เนื้อเพลง ต้นหญ้ากับต้นไม้ – อาร์ อาร์ม

เพลง : ต้นหญ้ากับต้นไม้

ศิลปิน : อาร์ อาร์ม

เนื้อเพลง :

เธอสวยงดงามสดใสเปรียบดั่งดอกไม้ที่ผลิบาน

ให้น้ำพรวนดินทุกวันปลูกบนกระถางสวยงามน่าชื่นชม

ส่วนฉันเป็นเพียงแค่ต้นหญ้าอ่อนแรงล้าท้าแรงลม

ฝ่าแดดฝนก็คงมืดมิดไม่มีคนเหลียวมอง

ถึงแม้ใจอยากจะดูแลแค่คำว่ารักมันคงไม่พอ

ดอกไม้คงแห้งตายลงสักวัน

ไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยดินไว้คอยหล่อเลี้ยงดอกไม้ให้งดงาม

ไม่อยากให้เธอต้องมาลำบากด้วยกัน

ต้นหญ้ากับตอกไม้ไม่มีทางเคียงข้างบนแจกัน

เธอสูงเกินฝันเกินกว่าจะเอื้อมไป

ชาตินี้ไม่มีปัญญาชาติหน้าขอเป็นคนใหม่

ให้เกิดมาเป็นก้านใบแต่งเติมให้ดอกไม้สวยงามบนแจกัน

แค่นี้ก็บุญหนักหนาได้มองดอกฟ้าก็ดีเกินพอ

จะไม่ขอเรียกร้องอะไรที่มันมากมายเกินตัว

ถึงแม้ใจอยากจะดูแลแค่คำว่ารักมันคงไม่พอ

ดอกไม้คงแห้งตายลงสักวัน

ไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยดินไว้คอยหล่อเลี้ยงดอกไม้ให้งดงาม

ไม่อยากให้เธอต้องมาลำบากด้วยกัน

ต้นหญ้ากับตอกไม้ไม่มีทางเคียงข้างบนแจกัน

เธอสูงเกินฝันเกินกว่าจะเอื้อมไป

ชาตินี้ไม่มีปัญญาชาติหน้าขอเป็นคนใหม่

ให้เกิดมาเป็นก้านใบแต่งเติมให้ดอกไม้สวยงามบนแจกัน

ต้นหญ้ากับตอกไม้ไม่มีทางเคียงข้างบนแจกัน

เธอสูงเกินฝันเกินกว่าจะเอื้อมไป

ชาตินี้ไม่มีปัญญาชาติหน้าขอเป็นคนใหม่

ให้เกิดมาเป็นก้านใบแต่งเติมให้ดอกไม้สวยงามบนแจกัน

Be the first to like.
loading...