เนื้อเพลง เงา – ebola

เพลง : เงา

ศิลปิน : ebola

เนื้อเพลง :

ทางที่ก้าวเดินมา ทางที่เลือกเดินไป

ไม่มีใครนำทาง ไม่มีใครท้าหรือบังคับใจ

ทำอะไรลงไป ทำไปอย่างที่คิด

ไม่ว่าถูกหรือผิดไม่นานไม่ช้าต้องเจอสักวัน

* เวรกรรมที่ทำตามเรามา ผิดชอบชั่วดีเลวเลือกเอง

** ตัวเราเองจะชั่วหรือดี ตัวเราเองจะร้ายหรือดี

สิ่งที่ทำลงไปนั้นอยู่ที่ตัวของเรา เหมือนเป็นดังเงา

ตัวเราเองจะชั่วหรือดี ตัวเราเองจะร้ายหรือดี

อยู่ที่ใจเรานั้นที่จะต้องเลือกเอง เหมือนเป็นดังเงา

เหมือนเป็นเงา

คนเกิดมาเท่ากัน ไม่ได้อยู่บนฟ้า

แค่คนธรรมดา สูงต่ำดำขาวก็คนเหมือนกัน

กรรมคือการกระทำ ทำไปอย่างที่คิด

ไม่ว่าถูกหรือผิดไม่นานไม่ช้าต้องเจอสักวัน

(ซ้ำ *,**)

เหมือนเป็นเงา เหมือนเป็นเงา เหมือนเป็นเงา รู้ตัวเอง

เวรกรรม เวรกรรม เวรกรรมตามหลังไม่ผ่านพ้นไป

เวรกรรมตามทันไม่ช้าหรือเร็วยอมรับให้มันเป็นไป

เวรกรรม เวรกรรม เวรกรรมที่ทำรอวันจะชดใช้

เวรกรรมตามทันไม่ว่าเป็นใครมันผู้นั้นต้องใช้กรรม

(ซ้ำ **)

เหมือนเป็นเงา เหมือนเป็นเงา เหมือนเป็นเงา รู้ตัวเอง

ก่อนที่จะสายเมื่อใกล้ดับสูญ

Be the first to like.
loading...