เนื้อเพลง เหตุผลที่ยังหายใจ – sweet mullet

เพลง : เหตุผลที่ยังหายใจ

ศิลปิน : sweet mullet

เนื้อเพลง :

ทั้งที่รู้ว่าหัวใจเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิม

ไม่มีฉันยืนอยู่ในสายตาและก็รู้ ว่าทุกวัน

ฉันดูเหมือนแค่คนไร้ค่าแค่เศษของเธอ

ทั้งที่รู้ว่าหัวใจที่เธอมีนั้นไม่เคยพอ

ปล่อยคนมากมายให้เดินเข้ามา

และไม่รู้นานเท่าไรที่ต้องทนยิ้มกับน้ำตา

อยู่ไปก็เหมือนคนที่โง่งมงาย

แม้ความจริงจะทำร้ายกันมากมายเท่าไร

เพียงศรัทธากับคำๆนั้นไม่เปลี่ยนแปรไป

เพราะว่ารักเพียงหนึ่งคำค้ำให้ฉันยืนต่อไป

ขอแค่ฉันมีเธอเหตุผลที่ยังหายใจ

เพราะชีวิตที่ขาดเธอฉันก็เหมือนคนขาดใจ

แม้ต้องทรมานจะยังคงรักเธอต่อไป

ขอแค่เธอเดินกลับมาขอแค่เธอไม่บอกลา

แม้ต้องเสียน้ำตาและแม้เธอเป็นของใคร

เพราะว่ารักไม่เปลี่ยนแปลงรักจนวันที่ไม่หายใจ

ชีวิตนี้ฉันมีแต่เธอความรักยังอยู่เสมอ

ถึงแม้ต้องเจ็บแค่ไหน

แม้ความจริงจะทำร้ายกันมากมายเท่าไร

เพียงศรัทธากับคำๆนั้นไม่เปลี่ยนแปรไป

เพราะว่ารักเพียงหนึ่งคำค้ำให้ฉันยืนต่อไป

ขอแค่ฉันมีเธอเหตุผลที่ยังหายใจ

เพราะชีวิตที่ขาดเธอฉันก็เหมือนคนขาดใจ

แม้ต้องทรมานจะยังคงรักเธอต่อไป

ขอแค่เธอเดินกลับมาขอแค่เธอไม่บอกลา

แม้ต้องเสียน้ำตาและแม้เธอเป็นของใคร

เพราะว่ารักไม่เปลี่ยนแปลงรักจนวันที่ไม่หายใจ

ชีวิตนี้ฉันมีแต่เธอ

Be the first to like.
loading...