เนื้อเพลง jue dui da ling – rainie yang

เพลง : jue dui da ling

ศิลปิน : rainie yang

เนื้อเพลง :

Jue Dui Da Ling

เจวี๋ย ตุ้ย ต๋า ลิ่ง

Lyric @ http://5566lyrics.blogsome.com

ni na chun cui de yan shen

yang zhe hai zi de tian zhen

dai wo zou

qian shou zou xiang na

cai hong ren yi men

wo yong jian ding de ling hun

hui bao ni gei de cheng ken

nuan hua le

cong qian ceng wei

ai liu shi de ti wen

bu zai hai pa

bu zai xin luan ru ma

mei dang xiang nian

zai shou shang pa

ni jiu lai dian hua

ni shi bu shi

dong shen qi de mo fa

wei shen me zhai pei ai qing

yi fen yi miao bu cha

* yong ai jiang wo yong bao

cai hui xing fu cheng bao

ni qing rou de xin tiao

zhi hao le gan mao

zhi sheng xia lang man zai fa shao

zhuan shu yu wo mei ren

neng da rao /

** yong li wei wo ben pao

pao guo mei ge zhuan jiao

suo you wo de xiang yao

ni quan bu song dao

jue dui da ling jue jia de ai

jue ding ai shang jue bu fang kai //

My love

you hua zhi shuo de tan cheng

kai men jian shan de ren zhen

yu shang ni

yu jian le qing you

ling xi de tian fen

shuai kai ai mei de yi wen

tiao tuo cai mi de lao geng

da kai men

kan tian deng zai man hong

xin zai shang sheng

bu zai hai pa

bu zai xin luan ru ma

mei ge si nian

ni de qing chen

bu yong zai zheng zha

chang huai yi ni

shi bu shi you mo fa

wei shen me kuai di zi ji

fen fen miao dou bu cha

(Repeat *, **, **)

My love

————————

หนี่ น่า ฉุน ชุ่ย เตอ เหยี่ยน เสิน

ย่าง เจอ ไห จือ เตอ เทียน เจิน

ไต้ หว่อ โจ่ว

เชียน โส่ว โจ่ว เซี่ยง น่า

ไฉ่ หง เยริ่น อี้ เหมิน

หว่อ ย่ง เจียน ติ้ง เตอ หลิง หุน

หุย เป้า หนี่ เก่ย เตอ เฉิง เขิ่น

หน่วน ฮว่า เลอ

ฉง เฉียน เฉิง เหวย

อ้าย หลิว ซือ เตอ ถี่ เวิน

ปู้ ไจ้ ไฮ่ พ่า

ปู้ ไจ้ ซิน ล่วน หยูร หมา

เหม่ย ตาง เสี่ยง เนี่ยน

ไจ้ โส่ว ซ่าง ผา

หนี่ โจ้ว ไหล เตี้ยน ฮว่า

หนี่ ซื่อ ปู๋ ซื่อ

ต่ง เสิน ฉี เตอ หมวอ ฝ่า

เหวย เสิน เมอ ไจ๋ เพ่ย อ้าย ฉิง

อี เฟิน อี เหมี่ยว ปู้ ชา

* ย่ง อ้าย เจียง หว่อ หย่ง เป้า

ไฉ่ ฮุ่ย ซิ่ง ฝู เฉิง เป่า

หนี่ ชิง โหรว เตอ ซิน เที่ยว

จื้อ ห่าว เลอ ก่าน เม่า

จือ เซิ่ง เซี่ย ล่าง มั่น ไจ้ ฟา เซา

จวน สู่ อวี๋ หว่อ เหมย เหริน

เหนิง ต่า เหร่า /

** ย่ง ลี่ เหวย หว่อ เปิน เผ่า

เผ่า กว้อ เหม่ย เก้อ จ่วน เจี่ยว

สว่อ โหย่ว หว่อ เตอ เสี่ยง เย่า

หนี่ เฉวียน ปู้ ซ่ง เต้า

เจวี๋ย ตุ้ย ต๋า ลิ่ง เจวี๋ย เจีย เตอ อ้าย

เจวี๋ย ติ้ง อ้าย ซ่าง เจวี๋ย ปู้ ฟ่าง ไค //

My love

โหย่ว ฮว่า จื๋อ ซวอ เตอ ถ่าน เฉิง

ไค เหมิน เจี้ยน ซาน เตอ เยริ่น เจิน

อวี้ ซ่าง หนี่

อวี้ เจี้ยน เลอ ฉิง โหย่ว

หลิง ซี เตอ เทียน เฟิ่น

ส่วย ไค อ้าย เม่ย เตอ อี๋ เวิ่น

เที่ยว ทวอ ไช หมี เตอ เหล่า เกิ่ง

ต่า ไค เหมิน

คั่น เทียน เติง ไจ้ หมั่น หง

ซิน ไจ้ ซ่าง เซิง

ปู้ ไจ้ ไฮ่ พ่า

ปู้ ไจ้ ซิน ล่วน หยูร หมา

เหม่ย เก้อ ซือ เนี่ยน

หนี่ เตอ ชิง เฉิน

ปู้ ย่ง ไจ้ เจิ้ง จา

ฉาง ฮว๋าย อี๋ หนี่

ซื่อ ปู๋ ซื่อ โหย่ว หมวอ ฝ่า

เหวย เสิน เมอ ไคว่ ตี้ จื้อ จี่

เฟิน เฟิน เหมี่ยว โตว ปู้ ชา

(ซ้ำ *, **, **)

My love

Be the first to like.
loading...