เนื้อเพลง นาฬิกา – be peerapat

เพลง : นาฬิกา

ศิลปิน : be peerapat

เนื้อเพลง :

นาฬิกายังเดินหมุนไป ไม่หยุด

ใจข้างใน ก็เลยหมุนตามด้วยความสุขทุกข์ เวียนวน

วันเวลากับความสัมพันธ์ของคน หมุนไปไม่หยุดเลย

* หนึ่งนาที อาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน

หนึ่งชั่วโมง อาจทำให้คนชอบกัน

และหนึ่งวัน อาจผูกพันจนรักกัน

** แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหมที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจ

ได้ลบล้างความผูกพัน เพื่อลืมคนหนึ่งคน

นาฬิกายังเดินหมุนไป ไม่เปลี่ยน

ใจข้างในกลับ เดินช้าลง ไม่ตรงไม่เท่าเวลา

นาฬากากับการพลัดพรากจากลา หมุนไปไม่กลับคืน

( * , ** )

หากนาฬิกา ย้อนวันเวลากลับไปถึงวันที่เราเจอกัน

แล้วฉันจำทำอย่างไร

ตอบใจตัวเอง ถ้าย้อนไปวินาทีนั้นฉันก็จะทำอย่างเดิม

ฉันจะรักเธออย่างเดิม

*** แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหมที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

( *** , *** )g

Be the first to like.
loading...