เนื้อเพลง loving you – f.t island

เพลง : loving you

ศิลปิน : f.t island

เนื้อเพลง :

Neorul saranghae (Love Is…)

อี ซู มัน นึน ซา รัม จุง เง ซอ

อี รอ เค นอ รึล มัน นัน กอน

แท นัง เอ นุน พู ชิม โพ ดา

ดอ พิช นา นึน อิล อิล กอ ยา

นุน มุล โก อิน ดู นุน

ตัก กา ชุล ซู อิซ โท โรก

ออน เจ กา จี แน คยอ เท อิซ ซอ จู มยอน ดแว

*เซ ซัง กึท นัล แต กา จี นอ รึล ซา รัง แฮ

นัน นี กา คี พอ ฮา นึน อิล รี รา มยอน โม ดึน ดา ฮัล เก

โอ จิก นอ ฮา นา มัน พา รา ฌบ นึน พา โบ กา ดวี ออ

แน จอน พู รึล กอล โก พยอง แซง โท โรก ซัล รา กัล เก

นอล วี แฮ แท ออ นัน คอ ชอ รอม โอ จิก นอ มัน จี คยอ จุล เก

นู กู โด นิม พล ซู ออพ เก ฮัง ซัง กยอท เท ซอ อิซ ซึล เก

เซ ชัน พา รา เม โด ฮึน ดึล รี จี อัน โท โรก

นอ เว โซ นึล แน กา ตก จัพ โด อิซ ซึล เก

*เซ ซัง กึท นัล แต กา จี นอ รึล ซา รัง แฮ

นัน นี กา คี พอ ฮา นึน อิล รี รา มยอน โม ดึน ดา ฮัล เก

โอ จิก นอ ฮา นา มัน พา รา ฌบ นึน พา โบ กา ดวี ออ

แน จอน พู รึล กอล โก พยอง แซง โท โรก ซัล รา กัล เก

นอ แด ซิน แน กา อา พา ซือ มยอน โจ เกซ ซอ

นอ แด ซิน ซึล พึน อิล โด แน กา คยอก กอซ ซือ มยอน โจ เกซ ซอ

ดือ กอ อุน กา ซือ เม นอล อัน โด ซอ ซัล รา กัล กอ ยา

แน มก ซู มึล พา จยอ ซอ รา โด นอ รึล จี กิล เก

Translation ::

จากผู้คนทั้งหมดนั้น วิธีที่ผมเจอคุณ

มันช่างแจ่มใสยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ที่ส่องสกาว

เพราะฉะนั้นผมสามารถเช็ดน้ำตาให้คุณ

ยืนอยู่ตรงนี้ข้างๆผมเสมอ

จนกว่าโลกจะดับสิ้น ผมรักคุณ

ถ้ามีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข ผมจะทำให้หมดเลยเพื่อคุณ

ผมกลายเป็นคนโง่เง่า ที่ทำได้แค่เพียงมองคุณ

ผมจะเดิมพันทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตผม

ผมจะปกป้องเพียงคุณ

คุณจะได้ไม่ต้องเหงา ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

คุณจะได้ไม่ไหวเอนไปกับสายลมที่พัดผ่านไป

ผมจะกุมมือคุณไว้แน่นๆ

จนกว่าโลกจะดับสิ้น ผมรักคุณ

ถ้ามีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข ผมจะทำให้หมดเลยเพื่อคุณ

ผมกลายเป็นคนโง่เง่า ที่ทำได้แค่เพียงมองคุณ

ผมจะเดิมพันทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตผม

ผมยินดีที่จะเจ็บปวดแทนคุณ

ผมยินดีอีกเช่นกัน ถ้าผมสามารถรับความโศกเศร้าทั้งหมดแทนคุณ

Be the first to like.
loading...