เนื้อเพลง ชิงช้าสวรรค์ – PLAYGROUND

เพลง : ชิงช้าสวรรค์

ศิลปิน : PLAYGROUND

เนื้อเพลง :

เหม่อมองฟ้าที่สดใส

อยากจะไปเที่ยวบนฟ้า

ด้วยชิงช้าสวรรค์ที่แสนสนุก

จิตใจเต้นด้วยความหวัง

จะได้พบเส้นขอบฟ้า

ดินแดนที่ไม่เคยได้พบเจอ

พร้อมจะออกเดินทาง

ลอยไปให้สูงสุดฟ้า

ไปมองทิวทัศน์ที่มันไกลตา

* มีเรื่องราวสวยงามมากมายผ่านตา

เข้ามาประทับที่กลางใจ

แต่ความสวยงามมากมาย ก็ลอยผ่านไป

เหลือเก็บเอาไว้เพียงความทรงจำ

กลับลงมาที่จุดเดิม

แล้วก็ลอยขึ้นบนฟ้า

เจอแต่ภาพเดิม ๆ จนฉันเบื่อ

ความตื่นเต้นเริ่มเลือนหาย

กับความหมายที่ได้พบ

แต่ชิงช้าก็ยังต้องหมุนต่อ

พร้อมจะออกเดินทาง

ลอยไปบนความอ้างว้าง

ไปมองดูฟ้าที่มันว่างเปล่า

มีเรื่องราววุ่นวายมากมายผ่านตา

เข้ามากระทบที่กลางใจ

แต่ความวุ่นวายมากมาย ก็ลอยผ่านไป

เมื่อเวลานั้นล่วงเลยผ่านไป

ชีวิตเป็นอย่างนั้น

มีหมุนเวียนขึ้นลงทุกคน

วกวนและเวียนไป

และใครหลายคนก็ยังหมุนวนต่อไป

มีเรื่องราววุ่นวายมากมายผ่านตา

เข้ามาประทับที่กลางใจ

แต่ความวุ่นวายมากมาย ก็ลอยผ่านไป

และสิ่งเหล่านั้น คือความเป็นไป

ยังล่องลอยต่อไป ยังสวยงามต่อไป

ยังวุ่นวายต่อไป ต่อไป ต่อไป

ต่อไป ต่อไป ต่อไป ต่อไป

Be the first to like.
loading...