เนื้อเพลง 50 ชั้น – pru

เพลง : 50 ชั้น

ศิลปิน : pru

เนื้อเพลง :

ในเมืองใหญ่ ตึกโตสูงตะหง่าน จนบังแดดหมดฟ้า ปิดโอกาสให้ต้นไม้พบหน้า กับฝนชุ่มช่ำ

ในเมืองใหญ่ ตึกที่สูงตะหง่าน แต่กลับเป็นที่ที่สุดล้ำ ได้ปีนป่ายเล่นสนุกทุกวัน เพื่อนฉันด้วยกันทุกวัน ไม่เคยเบื่อวันทุกวันหมุนไปไม่เคยเบื่อ วันทุกวันทุกเดือนพ้นปีไม่น่าเชื่อ

ในวันหนึ่งที่สนามแห่งใหม่ พ่อสร้างเมืองจนเหงื่อไหล ทุ่มเททั้งกายและใจ ไม่เคยคิดบ่น 50 ชั้นพ่อสร้างพ่อยากจน

ขอให้ลูกได้หวังและอดทน อาจจะดูไม่ได้ความ ไม่ได้ช่วยสักอย่าง ไม่ได้เรื่องสักอย่าง เมืองนี้ ผู้คนมากมายวุ่นวายเบียดเสียดแข่งขันโอกาส ที่จะได้ไปจุดที่ดี

พ่อฉันได้สร้างเอาไว้………….ขอแค่เพียง ให้ลูกได้เติบโต ขอแค่เพียงให้ลูกได้ดี

ในเมืองใหญ่ ตึกที่สูงตะหง่าน ภาพพ่อสร้างเมืองจนเหงื่อไหล

ทุ่มและเททั้งกายและใจ ไม่เคยคิดบ่น 50 ชั้นพ่อสร้างพ่อยากจน

ขอให้ลูกได้หวังและอดทน อาจจะดูไม่ได้ความ ไม่ได้ช่วยสักอย่าง ไม่ได้เรื่องสักอย่าง เมืองนี้ ผู้คนมากมายวุ่นวายเบียดเสียดแข่งขันโอกาส ที่จะได้ไปจุดที่ดี

พ่อฉันได้สร้างเอาไว้………….ขอแค่เพียง ให้ลูกได้เติบโต ขอแค่เพียงให้ลูกได้ดี

พ่อฉันได้สร้างเอาไว้………….ขอแค่เพียง ให้ลูกได้เติบโต ขอแค่เพียงให้ลูกได้ดี

อาจจะดูไม่ได้ความ ไม่ช่วยซักอย่าง ไม่ได้เรื่องซักอย่าง เมืองนี้ ผู้คนมากมายวุ่นวาย เบียดเสียดแข่งขันโอกาส ที่จะได้ไปจุดที่มี

อาจจะดูไม่ได้ความ ไม่ช่วยซักอย่าง ไม่ได้เรื่องซักอย่าง เมืองนี้ ผู้คนมากมายวุ่นวาย เบียดเสียดแข่งขันโอกาส ที่จะได้ไปจุดที่มี

พ่อฉันได้สร้างเอาไว้………….ขอแค่เพียง ให้ลูกได้เติบโต ขอแค่เพียงให้ลูกได้ดี

พ่อฉันได้สร้างเอาไว้………….ขอแค่เพียง ให้ลูกได้เติบโต ขอแค่เพียงให้ลูกได้ดี

Be the first to like.
loading...