เนื้อเพลง 5 ปี – plot

เพลง : 5 ปี

ศิลปิน : plot

เนื้อเพลง :

ทำงานหนักคือข้ออ้าง จริงๆแล้วเธอเปลี่ยนไป

ทำงานหนักคือข้ออ้าง จริงๆแล้วเธอเปลี่ยนไป

เธอมีคนอื่นฉันก็รู้ แต่ทำไปแล้วจะทำไง

เธอมีคนอื่นฉันก็รู้ แต่ทำไปแล้วจะทำไง

คิดให้ดีก่อนที่ตัดสินใจ เลือกไปเถอะเพราะฉันไม่สนใจ

เธอมีวันนี้ก็เพราะใคร เสื้อเธอใส่ใครซื้อให้

เธอมีวันนี้ก็เพราะใคร เสื้อเธอใส่ใครซื้อให้

ฉันถามทำไมไม่ตอบ!!! x8

คิดให้ดีก่อนที่ตัดสินใจ เลือกไปเถอะเพราะฉันไม่สนใจ

คิดให้ดีว่าเธอต้องเลือกใคร

Be the first to like.
loading...