เนื้อเพลง มหัศจรรย์แห่งรัก – ต้น ชาญนัฐ

เพลง : มหัศจรรย์แห่งรัก

ศิลปิน : ต้น ชาญนัฐ

เนื้อเพลง :

เมื่อใดหัวใจ กระวนกระวายสับสน

หวั่นไหวเพราะใครบางคน โดยไม่มีสาเหตุ

ปล่อยมันเป็นไป และเพียงเราลองเปิดใจ

จะพบว่ามีบางคนพิเศษเกิดขึ้นในใจ เปลี่ยนโลกทันใด

มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค์ พลังอันยิ่งใหญ่

ต่างคนอยู่ไกลแสนไกล กลับมาอยู่เคียงชิดใกล้

ก่อฝันในใจด้วยรักและความผูกพัน

เมื่อเธอสบตากับฉัน ต่างพบว่าใจเราไหวหวั่น

เป็นนาที ที่สำคัญ จดจำต่อไปแสนนาน

ตราบวันผ่านผัน ภาพยังไม่จางไม่เลือนลางจากหัวใจ

ดั่งเหมือนถูกแรงดึงดูด ใจเธอกับฉันไว้เคียงคู่กัน

หากเมื่อใดที่กายต้องห่าง จะอ้างว้างเพียงใดเงียบเหงาในใจเท่าใด

มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรร พลังอันยิ่งใหญ่

ต่างคนอยู่ไกลแสนไกล กลับมาอยู่เคึยงชิดใกล้

ก่อฝันในใจด้วยรักและความผูกพัน

อบอุ่นดั่งดวงตะวัน อ่อนหวานละมุนดังแสงจันทร์

เมื่อเราเอื้อมมือถึงกัน โลกคล้ายหยุดหมุนชั่วกาล

จะมีเพียงฉันและเธอข้ามผ่าน เขตคืนวันอันสวยงาม

จะมีเพียงฉันและเธอข้ามผ่าน เขตคืนวันอันสวยงาม

Be the first to like.
loading...