เนื้อเพลง love in the ice – dong bang shin ki

เพลง : love in the ice

ศิลปิน : dong bang shin ki

เนื้อเพลง :

식어버린 작은 손 차갑게 떨리는 입술

ชิกกอ บอริน ชักกึน ซน ชากัมเก ตอลลีนึน อิบซุล

아무 일도 없었다고 고개 숙인 체

อามู อิลโท ออบซอดทาโก โคแก ซุกกิน เจ

누군가를 추억하는 네 모습 두려운 거니

นูกุนการึน ชูออกฮานึน เน โมซึบ ทู รยอ อุน กอนี

입안에서 맴도는 말 애써 삼키며

อีบินเนซอ แมมโทนึน มัล เอซอ ซัมกี มยอ

외면했었던 뒷모습이

วี มยอนแฮดซอดทอน ทวิดโมซึบบี

새하얀 눈처럼 조금씩 녹아내려

แซฮายัน นุนชอรอม โชกึมจิก นกกาแน รยอ

* 어두워진 밤하늘을 떠나지 않는 별처럼

ออโทวอชิน พัมฮานึลรึน ตอนาชี อันนึน บยอนชอรอม

사랑이란 믿음으로 영원히 함께 하는 꿈

ซารังอีรัน มิดทึมมือโร ยองวอนฮี ฮัมเก ฮานึน กุม

그사람 내가 될 수 있다면

คือซารัม แนกาทวิล ซู อิดทามยอน

다시 한 번 굳어버린 그대 맘을

ทาชิ ฮันบอน กุทอ บอริน คือแทมัมมึล

영원의 따스함으로 감싸 안을 꺼야

ยองวอนเน ทาซือฮัมมือโร คัมซา อันนึล กอยา

현실의 벽에 부딪혀 시려오는 가슴이라도

ฮยอนชิลเล พยอกเก พูทิดฮยอ ชีรยอโอนึน คาซึมมีราโท

흘러내린 눈물의 끝에는

ฮึลรอแนริน นุนมุลเล กึดเทนึน

흐려져가던 빛 줄기가 어둠 속을 환하게 비추고

ฮือรยอชยอกาทอน บิด ชุลกิกา ออทุม ซกกึน ฮวันฮาเก บีชูโก

이 시간에 스며들어

อี ชิกันเน ซือ มยอทึล ลอ

숨이 멎을 벅찬 가슴에 뜨거운 체온을 서로 느낄수 있어

ซุมมี มอดชึล พอกชัน คาซึมเม ตือ กออุน เช อนนึล ซอโร นือกิลซูอิดซอ

누구라도 안고 있는 상처와 깊은 한숨들

นูกูราโท อันโกอิดนึน ซัมชอวากิพพึน ฮันซุมทึล

끌어안아 줄 수 있는 그 공간을 찾고 있어

กึลรออันนา ชุลซู อิดนึน คือกงกันนึล ชัดโก อิดซอ

나 단 한 사람 그대에게만 속삭이는 설레임에

นาทันฮัน ซารัม คือแทเอเกมัน ซกซักกีนึน ซอลเลอิมเม

눈이 부신 그 날의 세상이 되어 곁에 있을 테니

นุนนี พูชิน คือ นัลเล เซซัมมี ทวีเอ คยอดเท อิดซึล เตนี

세상 끝에 홀로 my heart 남겨졌다고 혼자였다고

เซซัง กึดเท ฮลโล my heart นัมคยอ ชยอดทาโก ฮนจา ยอดทาโก

아주 오래도록 내가 지켜낼 사랑이니까

อาจู โอแรโท รก แนกาชีคยอแนล ซารังอีนีกา

*ซ้ำ

love in the ice dong bang shin ki
dong bang shin ki

Be the first to like.
loading...